Geležinkelio linijos Lietuvos ir Lenkijos valstybės siena–Marijampolė–Kazlų Rūda signalizacijos, ryšių, elektros tiekimo, eismo valdymo sistemų ir geležinkelio stočių rekonstrukcija

Paramos priemonė
VP2-5.1-SM-02-V
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
23 908 527,88 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

EP ir Europos Taryba 2004 m. sprendimu Nr. 884/2004/EB patvirtino prioritetinių transporto projektų sąrašą, kuriame įtrauktas Geležinkelio linijos “Rail Baltica” ašis Varšuva-Kaunas-Ryga-Talinas-Helsinkis projektas. 2010-04-07 LR Vyriausybė nutarimu Nr. 371 pripažino projektą „Rail Baltica“ valstybei svarbiu ekonominiu projektu. Pagrindinis „Rail Baltica“ projekto tikslas – išvystyta interoperabili Pietų – Šiaurės krypties geležinkelio transporto ašis, sujungsianti Baltijos valstybes su Lenkija, o per ją - su likusiu ES geležinkelių transporto tinklu. Tai padėtų tenkinti vis didėjančius ES valstybių prekybos ir paslaugų poreikius. Vienas iš šio globalaus projekto etapų - yra europinio standarto 1435 mm vėžės pločio geležinkelio nutiesimas ruože Lietuvos ir Lenkijos valstybių siena - Kazlų Rūda - Kaunas. Projekto vykdymo metu bus modernizuota signalizacija, elektros tiekimo bei eismo valdymo sistemos ruože iki Kazlų Rūdos, atsižvelgiant į 1435 mm vėžės pločio kelio įrengimą (78 km). Projektas atitinka Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos, nuostatų 55.3, 55.5, 55.8 ir 58.15 p., priedo 30 eil. Nr. Projektas bus finansuojamas ES SF paramos lėšomis ir nuosavomis lėšomis. Netinkamos išlaidos bus padengiamos nuosavomis lėšomis. Įgyvendinus projektą bus modernizuota infrastruktūra, pritaikant pajėgumus krovininiam ir keleiviniam transportui, sukuriant tinkamas sąlygas augti tarptautiniam ir tranzitiniam eismui bei vystyti daugiarūšio (multimodalinio) transporto infrastruktūrą, sumažės avarijų skaičius, bus ženkliai pagerintas traukinių eismo saugumas. Tai sudarys sąlygas integruotis į ES transporto sistemą, didinti šalies geležinkelių konkurencingumą Europos transporto paslaugų rinkoje. Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti
Kvietimo numerisVP2-5.1-SM-02-V-01
Paraiškos kodasVP2-5.1-SM-02-V-01-014
Administracinės atitikties vertinimas:
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Marijampolės

<< Grįžti į paieškos formą