Antrojo kelio statyba ruože Kūlupėnai-Kretinga

Paramos priemonė
VP2-5.1-SM-02-V
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
24 950 757,24 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Galimybių studiją nustatyta, kad linija yra svarbi Lietuvos ekonomikai, identifikuotas būtinumas ruože Kulūpėnai - Kretinga pastatyti dalinį dvikelį geležinkelio kelią IX koridoriaus B atšakos ruožo traukinių eismo pralaidumui didinti. Siekiant įvertinti geležinkelio linijos RAIL BALTICA ruožo Kaunas – Šiauliai – Joniškis – valstybės siena, o taip pat IX koridoriaus ruožo Šiauliai - Klaipėda infrastruktūros modernizavimo projektų finansinę/ekonominę naudą bei atitiktį Europos Komisijos reikalavimams panaudojant 2007- 2013 metų ES struktūrinę paramą, taip pat atsižvelgiant į pasikeitusias rinkos sąlygas bei ekonomines perspektyvas atnaujinta galimybių studija. Rangos darbai apima sankasos statybą, kur antras kelias bus įrengtas, pagrindinio kelio klojimą, tiltų ir pralaidų rekonstrukciją, signalizacijos sistemos pertvarkymą, apsauginių garso slopinimo sienelių įrengimą, priemones gyvūnijos migracijai ir kt. Rekonstruojamo/statomo naujo ruožo ilgis - 10,727 km (tarpstočio 18,053 km). Įgyvendinus projektą visų pirma bus pagerintas infrastruktūros pajėgumas krovininiam ir keleiviniam transportui, padidės pralaidumas bei vidutiniai ir maksimalūs greičiai, bus taupomas keleivių bei krovinių vežimo laikas, sumažės avarijų skaičius, triukšmas bei tarša, pagerės susisiekimas, bus ženkliai pagerintas traukinių eismo saugumas. Projektas atitinka LR Vyriausybės 2005-06-23 nutarimu Nr. 692 patvirtintos "Ilgalaikės (iki 2025) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos" nuostatas (punktai 55.5, 55.8, 58.12) ir priedo 31 punktą ir LR Susisiekimo ministro 2008-07-28 įsakymu Nr. 3-285 detalizuoto priedo II dalies 4 punktą. Projektas bus finansuojamas ES paramos ir nuosavomis pareiškėjo lėšomis. Netinkamos išlaidos taip pat bus padengiamos nuosavomis pareiškėjo lėšomis.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti
Kvietimo numerisVP2-5.1-SM-02-V-01
Paraiškos kodasVP2-5.1-SM-02-V-01-015
Administracinės atitikties vertinimas:
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kretingos raj.

<< Grįžti į paieškos formą