Inovacijų vadyba ir technologijų perdavimas

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-09-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: "ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2012-12-07
Prašoma lėšų suma:
434 396,43 €
Skirtas finansavimas
401 032,21 €
Iš jo ES dalis:
340 877,37 €

Intensyvėjant integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimui, profesionalių inovacijų vadybininkų ir technologijų perdavimo specialistų ruošimas yra būtina sąlyga sėkmingai jų veiklai. Žinios apie inovatyvių technologijų valdymo procesus bus reikalingos atviros prieigos centruose dirbantiems specialistams, mokslo ir technologijų parkų atstovams, kitų institucijų, vykdančių veiklą inovacijų srityje, darbuotojams. Šiems poreikiams tenkinti ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas planuoja sukurti ir vykdyti magistrantūros studijų programą "Inovacijų vadyba ir technologijų perdavimas", kuri apims visas inovacijų vadybos ir technologijų perdavimo proceso grandis: idėjų generavimą, testavimą, įgyvendinimą, komercializavimą ir tęstinumą. Programos kūrimo procese bus aktyviai bendradarbiaujama su žymiausiais inovacijų srityje užsienio universitetų mokslininkais. Programoje studijuos 45 inovacijų vadybininkai ir technologijų perdavimo specialistai.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-09-V-01
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-09-V-01-013
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-10-30
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-10-30
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą