Aplinkos stebėsenos ir kontrolės iš oro bei paieškos ir gelbėjimo sraigtasparnių įsigijimas

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-07-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-10-10
Prašoma lėšų suma:
17 753 705,64 €
Skirtas finansavimas
17 753 705,64 €
Iš jo ES dalis:
17 753 705,64 €

Projekto tikslas - stiprinti aplinkos stebėsenos ir kontrolės iš oro bei paieškos ir gelbėjimo sistemas, įsigijant vidutinės klasės sraigtasparnius su specializuota įranga. Nuolatiniam aplinkos stebėjimo iš oro užtikrinimui būtina turėti sraigtasparnius su visa saugiam skraidymui reikalinga įranga. Šiuo metu Lietuvoje aplinkos stebėjimui iš oro ir paieškos ir gelbėjimo darbams iš oro vykdyti naudojami Mi-8 tipo sraigtasparniai, kurių tinkamumo vykdyti užduotis terminas baigiasi 2015 metais (tinkamumo naudojimui terminą nustato šių sraigtasparnių gamykla). Iki 2015 metų šie sraigtasparniai turi būti pakeisti naujais moderniais sraigtasparniais, kurie būtų tinkami fiksuoti ir kontroliuoti naftos ir kitų medžiagų išleidimus į jūrą, stebėti ekstremalius hidrologinius reiškinius (potvynius, sausras), fitosanitarinę būklę, taip pat patikimai ir operatyviai vykdyti paieškos ir gelbėjimo užduotis virš Baltijos jūros ir virš Lietuvos sausumos teritorijos. Sraigtasparnių su reikiama specializuota įranga įsigijimas ir eksploatavimas užtikrins operatyvų tikslios ir patikimos informacijos apie aplinkos būklę pateikimą, suteiks distancinio aplinkosauginių pažeidimų fiksavimo, ekstremalių hidrologinių reiškinių ir fitosanitarinės būklės stebėjimo bei jūros taršos kontrolės funkcijų atlikimo iš oro galimybę. Operatyvus informacijos apie taršos incidentus pateikimas leis kuo greičiau imtis taršos likvidavimo veiksmų, užtikrinant kuo mažesnę žalą gamtos ištekliams ir bioįvairovei. Aplinkos stebėjimas iš oro padės objektyviai vertinti Lietuvos gamtinės aplinkos kokybę ir priimti optimalius sprendimus. Pagerėjus aplinkosauginės kontrolės galimybėms sumažės aplinkosauginių pažeidimų. Kartu bus užtikrintas operatyvesnis ir patikimesnis paieškos ir gelbėjimo užduočių vykdymas.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas
Kvietimo numerisVP3-1.4-AM-07-V-01
Paraiškos kodasVP3-1.4-AM-07-V-01-017
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-09-27
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-09-27
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių miesto

<< Grįžti į paieškos formą