Universiteto paslaugų atvėrimas apmokant aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-04-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-01-11
Prašoma lėšų suma:
0 €
Skirtas finansavimas
258 197,47 €
Iš jo ES dalis:
258 197,47 €

Lietuvoje IKT sektorius užima vyraujančią vietą šalies ūkio struktūroje ir nuolat patiria iššūkius: sistemos parengties ir reagavimo pajėgumo, atsakomybės prisiėmimo, padidėję klientų lūkesčiai, ekonominio poveikio valdymas, tiekimo proceso globalizacija, vis sudėtingesnė tiekimo grandinė. UAB „Omnitel“ taip pat įvardija šiuos iššūkius bei siekia spręsti šias problemas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programos (KTP) pagalba, formuluodama VDU uždavinį – parengti 60 akad. val. KTP šioms kompetencijoms ugdyti: 1. techninės infrastruktūros palaikymas ir atnaujinimas; 2. metodologinių žinių ir įgūdžių naujų paslaugų kūrimas ir diegimas; 3. minkštieji gebėjimai. Projekto tikslas – sukurti kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kūrimo ir bendradarbiavimo su darbdaviais (KTPK BD) modelį bei įvertinti jį parengiant ir įgyvendinant kvalifikacijos tobulinimo programą. Projekto uždaviniai: 1. Apmokyti universiteto dėstytojus ir konsultantus - praktikus tobulinant jų gebėjimus darbui su aukštos kvalifikacijos specialistais nuotoliniu būdu. 2. Parengti ir įsigyti KTPK BD modelio įgyvendinimo priemones. 3. Parengti kvalifikacijos tobulinimo programos modulius.4. Įgyvendinti parengtą kvalifikacijos tobulinimo programą. Projekto stiprybė – naujos programos pagrįstumas bei partnerių motyvuotas bendradarbiavimas. Programos modulių turinys apibrėžiamas kompetencijomis, kurios svarbios tolimesniam VDU ir „Omnitel“ bendradarbiavimui diegiat ir prižiūrint technologinę infrastruktūrą mokymo turinio rengimui ir sklaidai.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-04-V-06
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-04-V-06-007
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-11-15
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-11-15
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto

<< Grįžti į paieškos formą