Šiaulių regiono specialistų perkvalifikavimo programų (modulių) rengimas ir įgyvendinimas bei kvalifikacijos tobulinimas

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-04-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Šiaulių universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2012-12-28
Prašoma lėšų suma:
289 620,02 €
Skirtas finansavimas
243 076,74 €
Iš jo ES dalis:
243 076,74 €

Teikiamas projektas prisideda prie Nacionalinės studijų programos (NSP) 1 ir 2 tikslų – pagerinti studijų kokybę; padidinti studijų tarptautiškumą ir užtikrinti prieinamumą, - įgyvendinimo (atitinkamai 25 ir 26 NSP poskyrius). Bei Šiaulių regiono žmogiškųjų išteklių plėtros prioritetinės krypties tikslų: 1.1 tikslas. Socialinių procesų valdymo kompetencijų plėtotė ir mokymasis visa gyvenimą; 1.2 tikslas. Užimtumo didinimas ir socialinė integracija. Diskusijose, darbo grupių pasitarimuose su projekto partneriais išsiaiškinome, kad Šiaulių apskrities įmonėse ir organizacijose yra didelis kvalifikacijos kėlimo poreikis, ypač Socialinėje, Technologijos ir Humanitarinėje srityse. Projekte planuojami vykdyti bendrieji mokymai ir daugiau nei 60 procentų visų tikslinės grupės dalyvių yra mažų įmonių darbuotojai. Darbuotojų mokymams ir kvalifikacijos kėlimui skiriamos ES fondu lėšos turėtų pasiekti ne tik apskrities centrą, bet ir rajonų centrus. Universitetas turi ilgametę socialinių, technologijų ir humanitarinių mokslų studijų programų vykdymo ir suaugusiųjų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, kvalifikacijos ir perkvalifikavimo patirtį, susiformavusį platų užsienio partnerių tinklą. Projekte bus bendradarbiaujama su Europos universitetų tęstinio ugdymo tinklo (EUCEN) nariais, kviečiami lektoriai iš kitų Lietuvos universitetų. Projekto tikslas - Tęstinio mokymo programų, skirtų aukštos kvalifikacijos specialistų Šiaulių regione tobulinimui, rengimas ir vykdymas, bendradarbiaujant su įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis. Projektas padės Šiaulių regiono įmonėms tapti konkurencingesnėmis ne tik regiono ar Lietuvos mastu, bet ir tarptautinėje erdvėje, nes planuojamos perkvalifikavimo programos bus kuriamos tikslingai atsižvelgiant į įmonių ir organizacijų poreikį, tiesiogiai bendradarbiaujant su jomis, atsižvelgiant į naujas technologijas, inovacijas ir tarptautinę erdvę.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-04-V-06
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-04-V-06-008
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-11-15
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-11-15
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių miesto

<< Grįžti į paieškos formą