Šiaurės Lietuvos aukštos kvalifikacijos specialistų naujų kompetencijų ugdymas

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-04-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Panevėžio kolegija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2012-12-20
Prašoma lėšų suma:
217 374,02 €
Skirtas finansavimas
217 269,47 €
Iš jo ES dalis:
217 269,47 €

Šiaurės Lietuvos aukštos kvalifikacijos specialistams reikia nuolat mokytis, tobulinti ir įgyti naujas kompetencijas, kurios padėtų prisitaikyti prie intensyviai kintančių rinkos poreikių. Pagrindiniai kvalifikacijos tobulinimo programų teikėjai yra Vilniuje, o regionų poreikis tenkinamas nepilnai. Dirbant konkurencijos sąlygomis, darbdaviui kyla problemų, kai reikia darbuotoją išsiųsti į tobulinimosi renginius kitame mieste. Šiaurės Lietuvos regionui reikia kvalifikacijos tobulinimo programų, orientuotų į aukštos kvalifikacijos specialistų profesinių ir perkeliamųjų kompetencijų tobulinimą, kuriose didelis dėmesys skiriamas praktinei veiklai. Šiaurės Lietuvos aukštos kvalifikacijos specialistams siūlomi 8 kvalifikacijos tobulinimo programų blokai, kurių turinys suderintas su darbdaviais. Siūloma rinktis visą bloką, tik atskiras bloko programas, arba sudaryti kvalifikacijos tobulinimo planą renkantis programas iš kelių blokų. Kvalifikacijos tobulinimui naudojama Panevėžio kolegijos ir Šiaulių valstybinės kolegijos intelektiniai ištekliai ir materialinė bazė. Rengiant ir vykdant kvalifikacijos tobulinimo programas bus kviečiami konsultantai-praktikai, Lietuvos universitetų mokslininkai, konsultuojamasis su užsienio partneriais Ispanijoje ir Estijoje, turinčiais didelę patirtį neformalaus švietimo srityje. Tikslas – parengti ir įgyvendinti Šiaurės Lietuvos aukštos kvalifikacijos specialistų naujų kompetencijų ugdymo programas, tenkinančias viešojo sektoriaus, verslo ir gamybos poreikius.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-04-V-06
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-04-V-06-010
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-11-15
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-11-15
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Panevėžio miesto

<< Grįžti į paieškos formą