„Turizmo sektoriaus vadovų, vadybininkų ir aptarnaujančio personalo žinių ir įgūdžių“ mokymo programa

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-04-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-01-11
Prašoma lėšų suma:
119 613,07 €
Skirtas finansavimas
119 613,07 €
Iš jo ES dalis:
119 613,07 €

Remiantis “Turizmo sektoriaus žmogiškųjų išteklių analize ir vertinimu 2010 - 2020“ matyti, kad Lietuvos turizmo sektoriui („Lietuvos Viešbučių ir Restoranų Asociacija“ , „Lietuvos turizmo Asociacija“) yra būtinos kompleksiškos praktinio pobūdžio žinios, kurios aprėptų "socialinio turizmo" tematikas, verslo klasės klientų aptarnavimo tematiką, IT naujausių technologijų ir metodikų temas, vadybinių kompetencijų bei užsienio kalbų mokymus. Mokymo poreikiui patenkinti suformuota Lietuvos–užsienio ekspertų darbo grupė, kurį parengė 930 akademinių valandų (iš kurių 630 ak. val. teoriniams ir praktiniams užsiėmimams) kvalifikacijos tobulinimo programos planą, sudaryta iš 10 (dešimt) unikalių modulių turizmo paslaugų srities vadovams, vadybininkams ir aptarnaujančiam personalui. Projekto pridėtinė vertė: - „Tailor-made“ mokymo programa; - Akademinė ir praktinė patirtis tarp Lietuvos ir užsienio dėstytojų, praktikų ir teoretikų; - Mentorystės programa, suteiksianti galimybę Lietuvos ekspertams patobulinti savo žinias naudojant užsienio kolegų patirtį "peer coaching" ir iš karto pritaikyti gautas žinias praktikoje, kuruojant užsienio specialistų programas Lietuvoje; - Jaunų specialistų pritraukimas; - Naujausi mokymo programos turizmo sektoriaus moduliai (nėra ekvivalentų Lietuvos Aukštosiose mokyklose); - Modulinė mokymo programa paskirstyta pagal darbuotojų kvalifikaciją (vadovai, vadybininkai, aptarnaujantys personalas) - Probleminis mokymas ir kiti naujausio mokymo metodai; - Labai aukštas programos praktinis pritaikomumas;

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-04-V-06
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-04-V-06-013
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-11-16
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-11-16
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą