„Asmens sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, įgyvendinant sveikatos technologijų vertinimo ir valdymo sistemas bei pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos akreditavimą“ („Asmens sveikatos priežiūros kokybės gerinimas“)

Paramos priemonė
VP1-4.3-VRM-02-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-03-14
Prašoma lėšų suma:
914 591,79 €
Skirtas finansavimas
829 708,96 €
Iš jo ES dalis:
705 252,61 €

Strateginis Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau - SPĮ) veiklos akreditavimą ir sveikatos technologijų, susijusių su medicinos prietaisais (toliau - ST-MP), vertinimo ir valdymo sistemas, siekiant nuolat vertinti ST-MP kokybę ir užtikrinti kokybiškų sveikatos priežiūros (toliau - SP) paslaugų teikimą pacientams. Lietuvos sveikatos sistemoje nėra vieningo požiūrio į pirminės asmens SPĮ teikiamas paslaugas, nevykdoma kokybės stebėsena, dėl ko pacientai negali pasirinkti paslaugų labiausiai tenkinančių jų poreikius, nepasitiki SP paslaugų teikėjais, todėl, tikslinga pradėti vykdyti pirminės asmens SPĮ veiklos akreditavimą. ST-MP vertinimas ir valdymas pripažįstami geriausiomis priemonėmis, padedančiomis priimti pagrįstus sprendimus, susijusius su ST-MP įsigijimu, naudojimu, platinimu ir efektyviu lėšų paskirstymu, o pacientams gauti saugias ir kokybiškas SP paslaugas. Projekto tikslinės grupės – sveikatos sektoriaus administratoriai, sprendimų priėmėjai, SP paslaugų teikėjai ir gavėjai. Sėkmingas Projekto įgyvendinimas sukurs pagrindą sveikatos sektoriaus administratoriams ir sprendimų priėmėjams priimti moksliškai pagrįstus sprendimus dėl ST-MP, kas tiesiogiai lems asmens sveikatos priežiūros kokybės pagerėjimą bei efektyvų lėšų naudojimą. Žinant, kad Pirminės asmens SPĮ, konkrečiai šeimos gydytojų įtaka visuomenės sveikatingumui yra nepalyginamai didesnė nei tam tikros srities specialistų, akreditavimo sistemos sukūrimas turės didelę įtaką bendram visuomenės sveikatingumui, darbingumui, o tuo pačiu ir šalies ekonomikai.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Viešųjų politikų reformų skatinimas
Kvietimo numerisVP1-4.3-VRM-02-V-05
Paraiškos kodasVP1-4.3-VRM-02-V-05-011
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-01-17
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-01-17
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą