Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda) rekonstravimas. Kelio rekonstravimas ir eismo saugos gerinimas

Paramos priemonė
VP2-5.1-SM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2012-12-31
Prašoma lėšų suma:
27 455 120,19 €
Skirtas finansavimas
27 455 120,19 €
Iš jo ES dalis:
27 455 120,19 €

Transeuropinio transporto tinklo TEN-T kelias E85 per Lietuvos teritoriją praeina magistraliniais keliais A15 Vilnius-Lyda ir A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda. Kelias A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda yra svarbiausia šalies transporto arterija, todėl turi būti nuolatos tobulinamas, gerinami jo techniniai, eismo saugos bei aplinkosauginiai parametrai. Kelio rekonstravimo projekte numatyta 4 atskiruose ruožuose (viso 25,02 km) atnaujinti susidėvėjusią dangą bei 2 vietose įrengti požemines perėjas pėstiesiems: 30,1 km (ties Lazdėnų gyvenviete) ir 86,6 km (ties Karčiupio gyvenviete). Transeuropinių TEN-T kelių tinklo plėtros poreikis yra akcentuotas ne tik Europos, bet ir mūsų šalies dokumentuose: Lietuvos transporto ir tranzito plėtros strategijoje (2002), Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje, 2002–2015 metų Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programoje. Projektas atitinka „Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos“, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr.692, nuostatas: formuoti kelių transporto saugaus eismo sistemą, stiprinti eismo dalyvių saugumo prevenciją, gerinti eismo reguliavimo sąlygas, modernizuoti kelių infrastruktūrą (gerinti jos geometriją ir tobulinti dangą), griežtinti kelių transporto priemonių techninės būklės kontrolę, tobulinti magistralinių kelių techninius parametrus iki šalies ir tarptautiniu požiūriu suderinto lygio, įgyvendinti eismo saugumo ir aplinkosaugos priemones bei plėtoti dviračių ir pėsčiųjų takų tinklą miestuose, gyvenvietėse ir užmiesčio keliuose.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas
Kvietimo numerisVP2-5.1-SM-01-V-01
Paraiškos kodasVP2-5.1-SM-01-V-01-017
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-11-09
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-11-23
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šilalės raj.

<< Grįžti į paieškos formą