Viešojo administravimo kompetencijų stiprinimas Zarasų rajono savivaldybėje

Paramos priemonė
VP1-4.1-VRM-04-R
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Zarasų rajono savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
22 336,16 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projektu „Viešojo administravimo kompetencijų stiprinimas Zarasų rajono savivaldybėje“ siekiama tobulinti Zarasų rajono savivaldybės tarybos narių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijas ir kompetencijas, susijusias su savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimu. Projekto įgyvendinimas leis rajono žmonėms teikti kokybiškesnes paslaugas bei pritraukti lietuviško ir užsienio kapitalo investicijas, sudarant sąlygas spartesniam rajono vystymuisi. Administracijos darbuotojų gebėjimai ir turima kompetencija įtakoja teikiamų paslaugų, tiek administracinių, tiek viešųjų, kokybę, kuri savo ruožtu, nusako viešojo administravimo sistemos kokybę. Tikslinė grupė – Zarasų rajono savivaldybės politikai, administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartį.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas
Kvietimo numerisVP1-4.1-VRM-04-R-92
Paraiškos kodasVP1-4.1-VRM-04-R-92-005
Administracinės atitikties vertinimas:
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Zarasų raj.

<< Grįžti į paieškos formą