POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE LR VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR PAVALDŽIŲ POLICIJOS ĮSTAIGŲ TYRĖJŲ PERKVALIFIKAVIMO MODULIŲ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS BEI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-04-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Mykolo Romerio universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-01-14
Prašoma lėšų suma:
289 620,02 €
Skirtas finansavimas
288 964,91 €
Iš jo ES dalis:
288 964,91 €

Viena iš valstybės prioritetinių veiklos sričių – nusikalstamumo, kuris dažnai įgauna ir tarptautinį atspalvį, kontrolė. Nusikalstamų veikų ikiteisminio tyrimo greitas, išsamus, objektyvus ir kvalifikuotas atlikimas savo ruožtu yra labai svarbus šios kontrolės elementas. Deja, praktika yra tokia, kad dėl dažnos įstatymų kaitos ikiteisminio tyrimo etape pareigūnai susiduria su įstatymų nuostatų teisingo aiškinimo ir jų tinkamo pritaikymo konkrečiose baudžiamosiose bylose problemomis. Tas pats pasakytina ir apie nuolatinę būtinybę įvaldyti naujausias kriminalistinių tyrimų technologijas, būtinas kovai su nusikalstamumu. Policijos departamentas 2011 m. gegužės 18 d. rašte Nr. 5-S-2550 yra suformulavęs būtinas tyrėjų kvalifikacijos kėlimo sritis, kuriose reikalinga kompetentingų specialistų pagalba, ypatingai kriminalistikos, baudžiamojo proceso bei baudžiamosios teisės srityse, kadangi policija atlieka didžiausią dalį ikiteisminių tyrimų baudžiamosiose bylose. Šis projektas yra inovatyvus, nes per pastaruosius kelerius metus kelis kartus iš esmės keitėsi baudžiamųjų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų veiklą, kvalifikaciją, jiems keliamus tyrimo uždavinius. Juolab, dažnas ikiteisminio tyrimo pradėjimas ir atlikimas neišvengiamai susiduria su tarptautiniu elementu (pvz., teisinės pagalbos prašymais), kas reiškia, kad tyrimo pareigūnai ypač dažnai susiduria su tarptautinio baudžiamojo proceso ypatumais, nepakankama praktika ir patirtimi šioje srityje. Šio projekto ribose kvalifikaciją kels 300 Policijos departamento ir pavaldžių policijos įstaigų ikiteisminio tyrimo pareigūnų. Mokymams bus parengti trys moduliai, kurių bendra trukmė - 12 darbo dienų. Mokymų metu bus dirbama ne tik interaktyviai, bet ir analizuojant teisinės praktikos pavyzdžius konkrečiose įvykio vietose, taip pat modeliuojant tyrimo situacijas.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-04-V-06
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-04-V-06-015
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-11-29
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-11-29
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą