VšĮ amatų mokyklos „Sodžiaus meistrai“ mokymo bazės atnaujinimas ir plėtra

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-13-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Amatų mokykla "Sodžiaus meistrai"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-01-23
Prašoma lėšų suma:
86 886,01 €
Skirtas finansavimas
86 886,01 €
Iš jo ES dalis:
73 853,1 €

M-kla vienintelė Trakų raj. ruošia: dailides, stogdengius, konditerius ir virėjus-kulinarus. Taikant dualaus mokymo metodiką, 100 proc. m-klos absolventų yra priimami dirbti įmonėse, kuriose atlikinėjo praktiką. Nepaisant didelės absolventų paklausos ir kvalifikacijos tobulinimo galimybių bendradarbiaujančių įmonių gamybinėse bazėse, net ir dirbant aukštos kvalifikacijos mokytojams, m-kloje yra nepakankamos sąlygos kuo kokybiškesniems baziniams profesijos įgūdžiams suteikti. Pagrindinė problema – praktinio mokymo įrangos stygius, ypatingai aktualus 30 proc. visų m-klos mokinių pasirenkamai (darbo rinkoje itin paklausių) dailidžių ruošimo programai. Todėl inicijuojamo projekto tikslas – gerinti besimokančių asmenų pasirengimą praktinei veiklai ir sudaryti sąlygas mokytojams nuolat tobulinti kvalifikaciją – plėtoti m-kloje ruošiamų dailidžių, medinių konstrukcijų restauravimo darbų atlikėjų ir konditerių, virėjų profesiniam ir technologiniam mokymui reikalingą infrastruktūrą. Tikslo bus siekiama remontuojant 430,4 kv.m. turimo angaro patalpas, pritaikant jas medžio darbų praktiniam mokymui, ir aprūpinant konditerių, medinių konstrukcijų restauravimo darbų atlikėjo dirbtuves būtiniausia praktinio mokymo įranga. Atnaujintos praktinio mokymo dirbtuvės sudarys sąlygas ne vien pagerinti praktinio mokymo kokybę – jos taps dar viena galimybe plėtoti bendradarbiavimą (organizuoti atvirų durų dienas, vykdyti mokinių praktiką ir kontrolinius darbus, vykdyti darbų mokytojų kvalifikacijos tobulinimą ir pan.) su Rudiškėse ir jų apylinkėse veikiančiomis bendrojo lavinimo mokyklomis bei Vilniaus statybininkų rengimo centru. Pastarajame “Sodžiaus meistrai” mokiniai galės susipažinti ir išmokti dirbti su dar sudėtingesniais (didesnio galingumo, kitokios specifikos, ar universaliais) įrenginiais, tokiu būdu dar labiau prasiplečiant jų praktinių žinių ir įgūdžių spektrui, bei didėjant gebėjimui kuo greičiau prisitaikyti praktikas organizuojančių įmonių gamybinėse bazėse.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-13-V-04
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-13-V-04-016
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-11-27
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-11-27
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Trakų raj.

<< Grįžti į paieškos formą