Statybos sektoriaus darbuotojų profesiniam ir technologiniam mokymui skirtos infrastruktūros plėtra Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykloje

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-13-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-01-09
Prašoma lėšų suma:
130 329,01 €
Skirtas finansavimas
130 329,01 €
Iš jo ES dalis:
110 779,66 €

Projektas buvo parengtas siekiant užtikrinti aukštesnę švietimo sistemos paslaugų kokybę ir prieinamumą, gerinant visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje. Projekto tikslas – gerinti besimokančių asmenų pasirengimą praktinei veiklai ir sudaryti sąlygas mokytojams ir dėstytojams nuolat tobulinti kvalifikaciją – plėtoti statybos sektoriaus darbuotojų profesiniam ir technologiniam mokymui reikalingą infrastruktūrą Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykloje. Pagrindinė problema, kurią siekiama spręsti įgyvendinant projektą, - statybos sektoriaus darbuotojų profesinio mokymo infrastruktūros neatitikimas šiuolaikiniams reikalavimams. Projekto metu planuojama suremontuoti mokomąsias dirbtuves, modernizuojant ir pritaikant jas statybos sektoriaus darbuotojų (statybininkų (apdailininkų), mūrininkų, elektromechanikų) profesiniam mokymui. Projektas naudingas tuo, kad, jį įgyvendinus, padidės profesinio mokymo aplinkos patrauklumas, statybos sektoriaus specialybių moksleivių profesinis ir technologinis mokymas bus koncentruotas vienoje vietoje, bus įsigyta moderni ir mobili įranga, padidėjus apšiltinto pastato šiluminei varžai, sumažės pastato, o tuo pačiu ir mokyklos, ekslpoatavimo išlaidos. Atnaujintą bazę bus galima naudoti gimnazijų moksleivių technologijų mokymui, pagrindinių mokyklų moksleivių ikiprofesiniam mokymui, darbo rinkos profesiniam mokymui, darbdavių organizacijų personalo kvalifikacijos kėlimui.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-13-V-04
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-13-V-04-017
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-11-19
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-11-19
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šilutės raj.

<< Grįžti į paieškos formą