Automobilių mechaniko profesinio mokymo programos praktinio mokymo bazės modernizavimas VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykloje

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-13-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-01-23
Prašoma lėšų suma:
130 329,01 €
Skirtas finansavimas
130 329,01 €
Iš jo ES dalis:
110 779,66 €

Prasta profesinio mokymo kokybė, neatitinkanti darbo rinkos poreikių, sąlygoja sudėtingą mokinių įsitvirtinimą darbo rinkoje, todėl prastėja profesinio mokymo prestižas, mokiniai nenori mokytis profesinėse mokyklose, neturinčiose modernios praktinio mokymo bazės. Mokytojai neturi motyvacijos kelti kvalifikacijos darbui su naujomis technologijomis, nes praktiniame mokyme (kai mokykla neturi modernios įrangos) negali pritaikyti įgytų kompetencijų. Projektu "Automobilių mechaniko profesinio mokymo programos praktinio mokymo bazės modernizavimas VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykloje" siekiama spręsti techniškai, moraliai pasenusios, praktiniame mokyme naudojamos įrangos ir nepakankamos mokytojų kvalifikacijos dirbti su naujomis technologijomis, sudarančiomis atotrūkį tarp ūkyje ir praktiniame mokyme naudojamų technologijų, problemą. Įgyvendinant projektą planuojama plėtoti automobilių mechanikų mokymui skirtą infrastruktūrą: įsigyti praktiniam mokymui skirtą įrangą, rekonstruoti ir remontuoti praktinio mokymo laboratorijas. Įgyvendinus šias veiklas pagerės mokinių, besimokančių pagal automobilių mechaniko mokymo programą, pasirengimas praktinei veiklai, bus sudarytos sąlygos mokytojams ir dėstytojams nuolat tobulinti kvalifikaciją, bus plėtojama profesiniam ir technologiniam mokymui skirta infrastruktūra. Projektas reikalingas, nes tai padės panaikinti atotrūkį tarp praktiniame mokyme ir versle naudojamų technologijų. Projekto tikslinės grupės: 1. mokiniai, besimokantys pagal automobilių mechaniko mokymo programą, kurių pagrindinis poreikis yra įgyti kokybiškus naujus praktinius gebėjimus, kad sėkmingai konkuruotų darbo rinkoje; 2. mokytojai, kuriems reikalingi gebėjimai dirbti su naujausiomis versle naudojamomis technologijomis, kad juos galėtų panaudoti rengiant mokinius praktinei veiklai.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-13-V-04
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-13-V-04-018
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-11-26
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-11-27
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Alytaus raj.

<< Grįžti į paieškos formą