Esamo geležinkelio ruožo Marijampolė-Kazlų Rūda rekonstrukcija

Paramos priemonė
VP2-5.1-SM-02-V
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
41 593 104,44 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Europos Parlamentas ir Europos Taryba 2004m. sprendimu Nr. 884/2004/EB „Dėl transeuropinio transporto tinklo plėtros Bendrijos gairių“ patvirtino prioritetinių transporto projektų sąrašą, kuriame 27-uoju numeriu įtrauktas “Rail Baltica” (geležinkelio ašis Varšuva-Kaunas-Ryga-Talinas-Helsinkis) projektas. Pagrindinis globalaus „Rail Baltica“ projekto tikslas – išvystyta interoperabili Pietų – Šiaurės krypties geležinkelio transporto ašis, sujungsianti Baltijos valstybes su Lenkija, o per ją - su visu Europos Sąjungos geležinkelių tinklu. Modernios ašies sukūrimas bei modernizavimas galėtų tenkinti vis didėjančius ES valstybių prekybos ir paslaugų poreikius. Vienas iš šio projekto etapų yra 1520 mm geležinkelio rekonstrukcija ir 1435 mm vėžės pločio geležinkelio statyba ruože Marijampolė–Kazlų Rūda, kuris yra vienas esminių ruožų siekiant atvesti europinio standarto geležinkelį iki Kauno centrinės geležinkelio stoties ir Palemone planuojamo įrengti intermodalinio krovinių terminalo Šiuo metu esamas geležinkelio kelias yra blogos kokybės, paslaugų lygis nėra aukštas, 1435 mm pločio geležinkelio linija nėra įrengta. Įgyvendinus projektą bus rekonstruota viso 25,9 km ilgio esamos geležinkelio linijos atkarpų ir nutiesta esamai lygiagreti 24,2 km ilgio 1435 mm linija, rekonstruoti geležinkelio statiniai, rekonstruotos Marijampolės, Vinčų, Kazlų Rūdos stotys, modernizuoti esami signalizacijos, ryšių, elektros tinklai. Taip bus pagerintas infrastruktūros pajėgumas geležinkelių transportui, padidės pralaidumas bei greitis taupomas kelionės laikas, mažės triukšmas ir tarša, gėrės eismo saugumas, bus įgyvendinti principai, susiję su įvairių rūšių transporto derinimu. Projektas atitinka Ilgalaikės Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos, 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 1432, Europos Komisijos sprendimo K(2011)5019 nuostatas. Projektas planuojamas finansuoti ES paramos ir nuosavomis lėšomis

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti
Kvietimo numerisVP2-5.1-SM-02-V-01
Paraiškos kodasVP2-5.1-SM-02-V-01-017
Administracinės atitikties vertinimas:Ne, 2012-11-30
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Marijampolės

<< Grįžti į paieškos formą