II pakopos studijų programos "Inovacijų vadyba ir technologijos" rengimas ir įgyvendinimas (INOVADYBA)

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-09-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Klaipėdos universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-01-17
Prašoma lėšų suma:
140 421,69 €
Skirtas finansavimas
128 228,68 €
Iš jo ES dalis:
108 994,38 €

Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 163 patvirtintą „Lietuvos inovacijų 2010–2020 metų strategiją“, kurios pagrindinis tikslas kurti kūrybingą visuomenę, sudaryti sąlygas plėtoti verslumą ir inovacijas, reikalingi inovacijų vadybos ir technologijų perdavimo specialistai, kurių iki šiol neruošia Lietuvos aukštosios mokyklos. Projekto tikslas – sukurti, registruoti ir vykdyti II pakopos studijų programą „Inovacijų vadyba ir technologijos". Inovacijų vadyba ir technologijos studijų programos tikslai – ugdyti studentų inovacinį mąstymą, reikalingą analizuojant, prognozuojant ir organizuojant informacijos srautus bei priimant inovacijų valdymo sprendimus. Projekto veiklų tęstinumas bus užtikrintas Klaipėdos universiteto studijų procese ruošiant inovacijų vadybos specialistus pagal naują studijų programą ir panaudojant projekto vykdymo metu paruoštą ir sukauptą studijų medžiagą.Absolventai galės dirbti: inovacijų projektų, skyrių ar įmonių vadovais, konstruktoriais ir projektuotojais į technologijas orientuotose organizacijose, ekspertais ir konsultantais, tyrėjais ir dėstytojais mokslo ir mokymo įstaigose, savarankiškai užsiimti verslu. Inovacijų vadybos magistrai galės tęsti studijas Vadybos ir administravimo mokslų krypties doktorantūroje, kuria vykdo KU Vadybos katedra.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-09-V-01
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-09-V-01-014
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-11-29
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-11-29
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto

<< Grįžti į paieškos formą