Metabolominės ekologijos tyrimų infrastruktūros (INECOM) kūrimas

Paramos priemonė
VP2-1.1-ŠMM-06-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-04-02
Prašoma lėšų suma:
834 105,65 €
Skirtas finansavimas
828 205,65 €
Iš jo ES dalis:
703 974,8 €

Lietuvoje antrinių metabolitų tyrimų sausumos ekosistemose mokslinis potencialas sutelktas VU Gamtos mokslų fakulteto Ekologijos ir aplinkotyros centre, tačiau turima svarbiausia mokslinė infrastruktūra nusidėvėjusi, o jos technologinės galimybės vykdyti aktualią MTEP veiklą, dalyvauti tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose, parengti aukštos kvalifikacijos ekologijos specialistus yra ribotos ir nuolat menksta. Projekto lėšos koncentruojamos Vilniaus universitete siekiant sukurti aukšto technologinio lygio, tarptautiniu lygiu konkurencingą metabolominės ekologijos mokslinių tyrimų infrastruktūrą (INECOM), skirtą antrinių metabolitų tyrimams sausumos ekosistemose. Lėšos skiriamos: patalpų (Geležinio vilko g. 29A) remontui ir pritaikymui laboratorijų reikmėms (5 patalpos); laboratorinio komplekso - Taikomosios ekol., Cheminės ekologijos, Ekotoksikologijos laboratorijų, pavyzdžių rengimo ir tiriamųjų objektų auginimo - patalpų aprūpinimui laboratorine įranga ir baldais (1 kompl.) INECOM gerins tikslinės grupės - mokslininkų ir tyrėjų, studentų – darbo/studijų sąlygas, skatins tobulėjimą bei jaunų talentingų mokslininkų įsitraukimą į mokslinių tyrimų bendruomenę. Bus atliekami pažangūs biologinės invazijos, aplinkos būklės, žinduolių invazinių rūšių, bičių-augalų sąveikos lakiaisiais cheminiais junginiais ir kt. specializuoti antrinių metabolitų sausumos ekosistemose moksliniai tyrimai. INECOM bus atliekami pastaruoju metu ypač aktualūs tyrimai, kurių metu identifikuojama vis daugiau naujų biologiškai aktyvių junginių, kurie turi didelę reikšmę ne tik fundamentinei MTEP, bet ir svarbūs taikomąja prasme – gali rasti taikymą medicinoje (ląstelių veiklos reguliatoriai), žemės ir miškų ūkyje (gamtiniai herbicidai, natūralūs repelentai). Siekiama, kad atviros prieigos infrastruktūra pritrauktų mokslininkų grupes ir koncentruotų mokslinį intelektinį potencialą ir materialinius išteklius perspektyvių MTEP tematikų plėtojimui, visuomenei aktualių problemų sprendimui.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymas
Kvietimo numerisVP2-1.1-ŠMM-06-V-01
Paraiškos kodasVP2-1.1-ŠMM-06-V-01-012
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-11-06
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-11-27
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą