Astronominių mokslinių tyrimų infrastruktūros Molėtų astronomijos observatorijoje sukūrimas (MTI MAO)

Paramos priemonė
VP2-1.1-ŠMM-06-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-01-14
Prašoma lėšų suma:
1 129 278,85 €
Skirtas finansavimas
1 159 862,72 €
Iš jo ES dalis:
985 883,31 €

Projektas skirtas atnaujinti Molėtų astronomijos observatorijos mokslinių tyrimų bazę ir ir parengti ją Galaktikos struktūros bei žvaigždžių evoliucijos procesų tyrimams tarptautiniu lygmeniu. Projekto atsiradimą lėmė tai, kad Lietuvos mokslininkai, neturėdami modernios mokslinių tyrimų bazės, negali efektyviai dalyvauti šiuolaikinio lygio spektroskopiniuose žvaigždžių tyrimuose. Todėl projekto metu bus modernizuotas teleskopas ir kupolas, įdiegta nauja valdymo mechaninė-elektroninė sistema, teleskopo prietaisų mazgas, spektrografas. Tai leis geriau tenkinti projekto tikslinių grupių - mokslininkų ir kitų tyrėjų - poreikius, sudarys sąlygas atlikti norimus tiriamuosius darbus, palaikyti mokslinę kompetenciją. Nauja infrastruktūra tenkins pareiškėjo ir kitų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslininkų, atliekančių šios krypties tyrimus, poreikius. Atnaujintoje bazėje bus vykdomos ne tik atvirosios prieigos programos, bet ir kelios ilgalaikės mokslinių tyrimų programos. Nauja mokslinių tyrimų bazė bus orientuota į aktualiausias šiuolaikinės astrofizikos mokslo sritis: spektroskopiniai Galaktikos žvaigždžių populiacijų, pekuliarių žvaigždžių ir žvaigždžių spiečių tyrimai. Atnaujinta bazė atitiks aukščiausio lygio reikalavimus, keliamus analogiškoms tarptautinėms astronominių tyrimų infrastruktūroms. Tai leis geriau integruotis į Europos ir pasaulio astronominių mokslinių tyrimų infrastruktūrų tinklą. Tokiu būdu bus suderintos Lietuvos mokslo vystymosi galimybės su pasaulinėmis astrofizikos mokslo tendencijomis, užtikrinta aukščiausio lygio mokslinių tyrimų plėtra ir aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas Lietuvoje. Bus aktyviau plėtojama tarptautinė integracija ir bendradarbiavimas, palaikomi glaudūs ryšiai su užsienio šalių astronomijos observatorijomis.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymas
Kvietimo numerisVP2-1.1-ŠMM-06-V-01
Paraiškos kodasVP2-1.1-ŠMM-06-V-01-013
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-11-19
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-11-27
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Molėtų raj.

<< Grįžti į paieškos formą