Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos technikos priežiūros verslo darbuotojų mokymo bazės sukūrimas ir plėtra

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-13-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-01-10
Prašoma lėšų suma:
86 886,01 €
Skirtas finansavimas
86 886,01 €
Iš jo ES dalis:
73 853,1 €

Projektas skirtas sukurti, atnaujinti bei modernizuoti Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos technikos priežiūros verslo darbuotojų ir technikos šaltkalvių remontininkų mokymo bazę. Įgyvendinus projektą būtų pagerinta Dieveniškių TVM paslaugų kokybė, padidintas visų tikslinių grupių prieinamumas prie aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugų. Įgyvendinus projektą, Dieveniškių TVM bus pasiekti šie pozityvūs pokyčiai: teikiamos aukštos kokybės, ūkininkų ir kitų darbdavių poreikius tenkinančios pirminio ir tęstinio profesinio mokymo paslaugos Šalčininkų rajono, Vilniaus apskrities bei kitų Lietuvos regionų jaunimui ir suaugusiems, bus sudarytos sąlygos atnaujinti esamas bei įdiegti naujas mokymo programas, pereiti prie modulinio mokymo, vykdyti bendras susijusias mokymo programas su užsienio mokyklomis, mokyklos absolventai, turėdami kokybiškai geresnį profesinį pasirengimą sėkmingiau konkuruos darbo rinkoje, sėkmingiau plėtos naujos produkcijos, naujų paslaugų bei naujų technologijų diegimą kaimo vietovėse.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-13-V-04
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-13-V-04-020
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-11-27
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-11-27
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šalčininkų raj.

<< Grįžti į paieškos formą