Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto ryšių su socialiniais partneriais stiprinimas suteikiant lietuvių gestų kalbos mokytojams kvalifikaciją

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-04-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus kolegija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-01-29
Prašoma lėšų suma:
126 873,55 €
Skirtas finansavimas
125 728,45 €
Iš jo ES dalis:
125 728,45 €

Nors gestų kalba pripažinta gimtąja kurčiųjų kalba 1996 metais, Lietuvoje iki šiol nėra kvalifikuotų lietuvių gestų kalbos mokytojų. Dėl nedidelio jų poreikio nebuvo ir nėra tikslinga organizuoti specialios studijų programos, tačiau tikslinga organizuoti perkvalifikavimo programą. Todėl šio projekto tikslas – užtikrinti mokymosi visą gyvenimą sąlygas kurtiesiems ir kurčiųjų ugdytojams, suteikiant kurčiųjų ugdytojams gestų kalbos mokytojo kvalifikaciją. Tam būtina organizuoti ir vykdyti laipsnio nesuteikiančias studijas gestų kalbos mokytojo kvalifikacijai įgyti, apmokyti Vilniaus kolegijos pedagoginį personalą, atnaujinti programos mokymo metodinę bazę bei apmokyti socialinių partnerių darbuotojus. Lietuvoje jaučiamas vis didesnis kvalifikuotų gestų kalbos kaip antrosios mokytojų poreikis, kadangi auga susidomėjimas šia kalba. Gestų kalbą vis dažniau mokosi ne tik su kurčiaisiais susiję asmenys (šeimos nariai, mokytojai, vertėjai), bet ir kiti asmenys – gaisrininkai, policininkai, medikai, aukštųjų mokyklų studentai (kaip laisvai pasirenkamą dalyką) bei kiti. Kaip ir mokant bet kurios užsienio kalbos, gestų kalbos mokymui būtina tam tikra kvalifikacija. Todėl parengus laipsnio nesuteikiančią Gestų kalbos didaktikos programą bus sudarytos visavertės sąlygos mokytis šios profesijos gestų kalbos kaip gimtosios ir kaip antrosios kurčiųjų pedagogų, pedagoginio personalo, socialinių darbuotojų tarpe.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-04-V-06
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-04-V-06-016
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-12-12
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-12-12
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą