Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra, II etapas – Pauosčio kelynas. Papildomas įvažiavimas iš Pauosčio kelyno į Anglinės kelyną.

Paramos priemonė
VP2-5.2-SM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-02-28
Prašoma lėšų suma:
2 168 191,73 €
Skirtas finansavimas
2 168 191,73 €
Iš jo ES dalis:
2 168 191,73 €

Pauosčio kelynas išskirtinai aptarnauja krovininį transportą ir būtent naftos terminalą Klaipėdos jūrų uoste. Parengus galimybių studiją, nustatyta, jog visų pirma krovininiam transportui nebeužtenka esamų kelių bei infrastruktūros pajėgumų. Numatoma įrengti papildomą įvažiavimą iš Pauosčio kelyno į Anglinės kelyną. Įgyvendinus projektą visų pirma bus pagerintas infrastruktūros pajėgumas krovininiam transportui, ženkliai pagerintas traukinių eismo saugumas Pauosčio kelyne bei pagerintas vagonų padavimo ir traukinių manevravimo galimybes Pauosčio kelyne. Projektas atitinka ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 692 punktą 58.12 ir priedo 24 punkto nuostatas bei Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos priedo infrastruktūros modernizavimo darbų „Kiti projektai“ projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3-285 punkto Nr. 5 nuostatas. Taip pat, kaip nurodyta Ekonomikos augimo veiksmų programos priede, reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, projektui netaikomi.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste
Kvietimo numerisVP2-5.2-SM-01-V-01
Paraiškos kodasVP2-5.2-SM-01-V-01-014
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-12-03
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-12-03
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto

<< Grįžti į paieškos formą