Eismo saugumo užtikrinimo programa (ekstremalių ir krizinių situacijų geležinkelyje valdymo sistemos atnaujinimas)

Paramos priemonė
VP2-4.3-SM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2012-12-14
Prašoma lėšų suma:
9 482 579,94 €
Skirtas finansavimas
9 482 579,94 €
Iš jo ES dalis:
9 482 579,94 €

Galimybių studijoje ir jos atnaujinime identifikuotas būtinumas modernizuoti ekstremalių ir krizinių situacijų padarinių likvidavimo (EKSPL) sistemą geležinkelyje. Atlikus šiuo metu funkcionuojančios AB „Lietuvos geležinkeliai“ EKSPL sistemoje geležinkelių atstatymui naudojamos techninės įrangos įvertinimą, galima konstatuoti, kad ji yra pasenusi ir fiziškai nusidėvėjusi, dėl ko jau nuo 2017 metų būtų nebetinkama naudoti. Turimos techninės įrangos parametrai netenkina šių dienų reikalavimų operatyviam eismo įvykių padarinių likvidavimui (padidėjo geležinkelio sąstatų ir atskirų geležinkelio riedmenų svoris, pervežimų apimtys ir greičiai tarptautinės ir vietinės reikšmės geležinkelių keliais). Ypatingai blogos būklės yra kėlimo įranga t.y. kranai. Atsižvelgiant finansinės ir ekonominės analizės rezultatus, nuspręsta įgyvendinti vidutinę projekto alternatyvą, kurios metu būtų įsigyti du geležinkelio kranai ir du buldozeriai su gervėmis. Modernizavus EKSPL sistemą, pagerės eismo saugumo būklė, sumažės eismo įvykių neigiamas poveikis ir tarša. Projektas atitinka LR Vyriausybės 2005-06-23 nutarimu Nr. 692 patvirtintos "Ilgalaikės (iki 2025) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos" nuostatas (punktai 55.8, 56, 58.22) ir priedo 31 punktą ir LR Susisiekimo ministro 2008-07-28 įsakymu Nr. 3-285 detalizuoto priedo II dalies 9 punktą. Projektas bus finansuojamas ES paramos ir nuosavomis pareiškėjo lėšomis. Netinkamos išlaidos taip pat bus padengiamos nuosavomis pareiškėjo lėšomis.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Kelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai
Kvietimo numerisVP2-4.3-SM-01-V-01
Paraiškos kodasVP2-4.3-SM-01-V-01-005
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-11-27
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-11-27
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių miesto

<< Grįžti į paieškos formą