Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą

Paramos priemonė
VP1-4.3-VRM-02-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Higienos institutas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-07-31
Prašoma lėšų suma:
837 099,46 €
Skirtas finansavimas
761 591,05 €
Iš jo ES dalis:
647 352,4 €

Lietuvoje vykdant sveikatos priežiūros sistemos reformą prioritetas skiriamas sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimui. Teisinis institucinis pagrindas sveikatos priežiūros kokybei gerinti suformuotas, tačiau sisteminio požiūrio ir koordinavimo nebuvimas lemia nepakankamą kokybės gerinimo sveikatos priežiūros sektoriuje intervencijų veiksmingumą. Šalyje nėra sukurtų ir įdiegtų nacionaliniu lygiu funkcionuojančių visuomenės sveikatos technologijų vertinimo ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemų, kurios prisidėtų prie visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo, geresnio gyventojų sveikatos priežiūros poreikių tenkinimo ir racionalesnio sveikatos sektoriaus išteklių naudojimo. Todėl projektas kelia tikslus - diegti visuomenės sveikatos technologijų (toliau - VST) vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių (toliau - NĮ) registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemą. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka sveikatos priežiūros reformos kryptis, todėl jo poveikis galimas visoms su sveikatos priežiūros sistema susijusioms tikslinėms grupėms: sveikatos sektoriaus administratoriams, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams ir veikatos priežiūros paslaugų gavėjams. VST sistemos funkcionavimas leis priimti įrodymais pagrįstus sprendimus dėl visuomenės sveikatos technologijų taikymo ir diegimo, įrodymais pagrįstos visuomenės sveikatos priežiūros formavimo nacionaliniu lygiu. NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistema sudarys sąlygas valdyti NĮ asmens sveikatos priežiūros įstaigose, mažinant NĮ riziką ir tokiu būdu gerinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Viešųjų politikų reformų skatinimas
Kvietimo numerisVP1-4.3-VRM-02-V-05
Paraiškos kodasVP1-4.3-VRM-02-V-05-012
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-06-13
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-06-13
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą