VDU Muzikos akademijos tarptautinio konkurencingumo plėtojimui reikalingos infrastruktūros kūrimas

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-18-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-03-27
Prašoma lėšų suma:
2 896 200,19 €
Skirtas finansavimas
2 896 200,19 €
Iš jo ES dalis:
2 461 770,16 €

Projekto tikslas: Plėtoti ir didinti VDU Muzikos akademijos (VDU MA) tarptautinį konkurencingumą gerinant studijų kokybę, skatinant menų mokslų studijų plėtrą ir prieinamumo didinimą. Kartu projektu siekiama VDU MA veiklos sanglaudos ir tęstinumo su VDU įgyvendinama „4T“ koncepcija ir PLU vizija. Įgyvendinant nustatytus tikslus sukurti modernią infrastruktūrą: rekonstruoti, išplėsti ir pritaikyti VDU MA pastatą bei materialinę bazę siekiant aukščiausius šiuolaikinius reikalavimus atitinkančiam studijų proceso vykdymui. VDU MA neturi tinkamos infrastruktūros projekto tikslui pasiekti, trūksta studijoms ir kultūrinei veiklai pritaikytų patalpų, todėl nėra galimybių gerinti studijų kokybę, plėsti studijų apimtis ir didinti akadmijos tarptautinį konkurencingumą. Turimų studijų patalpų techninė būklė yra prasta ir neatitinkanti šiuolaikinių reikalavimų. VDU iš nuosavų lėšų nėra finansiškai pajėgi įgyvendinti projektą, todėl ES parama yra būtina, siekiant pagerinti mokymo paslaugų kokybę. Tikslinė grupė: akademinė bendruomenė, meno, kultūros kolektyvai, sociokultūrinės saviraiškos ir muzikinės kompetencijos stokojantys asmenys. Numatomos veiklos: Projekto metu sukurta infrastruktūra pagerins studijų kokybę ir prieinamumą, didins studentų išsilavinimą, kvalifikaciją bei gerins jų įsidarbinimo galimybes. Pagerės studijų bei darbo sąlygos. - VDU Muzikos akademijos pastato adresu V. Čepinskio g. 5 Kaune rekonstrukcija; - VDU Muzikos akademijos veiklai reikalingos įrangos – muzikos instrumentų, baldų ir kompiuterinės įrangos įsigijimas ir pritaikymas.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Universitetų infrastruktūros plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-18-V-02
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-18-V-02-011
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-12-14
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-12-14
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto

<< Grįžti į paieškos formą