Šyšos upės vagos ir senvagės valymo darbai Šilutės mieste. II etapas

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-04-R
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Šilutės rajono savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
329 854,38 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projekto tikslas – pagerinti paviršinių vandens telkinių – Šyšos upės senvagės, esančios ties Senvagės gatve, ir Šyšos upės Šilutės mieste ekologinę ir cheminę būklę. Pietrytinėje Šilutės miesto dalyje, ties Senvagės g., netoli geležinkelio tilto yra pasagos formos senvagė. Ji atsirado įrengus pylimus, saugančius Šilutės miestą nuo potvynių. Atlikus dumblo tyrimus paaiškėjo, kad būtina pašalinti dumblą iš Šyšos senavagės ir išvežti utilizuoti, kadangi naftos produktų koncentracija viršija ribines vertes nuo 28,8 - 89 kartų. Per miestą tekanti Šyšos upės dalis iki Geležinkelio tilto yra uždumblėjusi, krantai apaugę krūmais, bruzgynais ir menkaverčiais medžiais, dėl to ardomi vagos šlaitai. Atlikti dumblo cheminiai tyrimai parodė, kad pagal galiojančius vandens kokybės standartus dėl žmogaus ūkinės veiklos poveikio Šyšos upė ir jos senvagė neatitinka nustatytų kokybės normų. Projekto metu bus sutvarkyta 1,2 km.ilgio (2,174 ha) Šyšos upės ir 0,971 ha jos senvagės (įskaitant tvarkomų priekrančių plotą). Numatoma projekto trukmė (atsižvelgiant į esamus apribojimus dėl žuvų neršto) – 24 mėn. Projektas pagerins Šyšos upės biologinę situaciją: neliks žolinės augalijos pertekliaus, kuris pūdamas blogina aplinkos biologinę būklę, padidės žuvų biomasė ir pagausės žuvų rūšinė įvairovė, pagerės upės vagos pralaidumas, lengviau migruos žuvys.Projektas prisidės prie VP3-1.4-AM-04-R priemonės „Vandens telkinių būklės gerinimas“ įgyvendinimo stebėsenos rodiklių, bus išvalytas 2 vandens telkiniai - Šyšos upės vaga nuo geležinkelio tilto iki Šilutės miesto ribų ~ 2,174 ha ir 0,971 ha senvagės ploto, tai tęstinis Projekto „Šyšos upės vagos ir senvagės valymo darbai Šilutės mieste“ upės būklės gerinimo projektas. Projektą įgyvendina Šilutės raj. savivaldybės administracija.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Vandens telkinių būklės gerinimas
Kvietimo numerisVP3-1.4-AM-04-R-31
Paraiškos kodasVP3-1.4-AM-04-R-31-011
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-11-30
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2013-04-19
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šilutės raj.

<< Grįžti į paieškos formą