Tarptautinio Vilniaus oro uosto keleivių terminalo galerijų rekonstravimas

Paramos priemonė
VP2-5.3-SM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybės įmonė Tarptautinis Vilniaus oro uostas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-08-01
Prašoma lėšų suma:
463 392,03 €
Skirtas finansavimas
463 392,03 €
Iš jo ES dalis:
393 883,22 €

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 300/2008 „Dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002“ nustato, kad Europos Sąjungoje siekimą įgyvendinti „Vienos patikros“ koncepciją. „Vienos patikros“ koncepcija nustato, kad viename ES oro uoste aviacijos saugumą praėjęs keleivis ir jo bagažas, skrendantis su persėdimu kitame ES oro uoste, neturi būti iš naujo pertikrinamas aviacijos saugumo darbuotojų. Kad tai įgyvendinti Tarptautiniame Vilniaus oro uoste reikia atlikti dviejų galerijų, kuriomis į orlaivį įlipa ar iš jo išlipa keleiviai, rekonstrukcijos darbus bei įdiegti 4 vienos krypties duris, kurios leidžia atvykusiems keleiviams judėti viena kryptimi (išeiti iš oro uosto riboto patekimo zonos), bet neleidžia nesankcionuotai patekti į oro uosto riboto patekimo zoną. Šiai problemai spręsti ir teikiamas projektas. Teikiamo projekto tikslas - užtikrinti keleivių ir orlaivių aptarnavimo saugos ir saugumo standartus, pagerinti paslaugų teikimo kokybę; parengti naujų maršrutų iš Vilniaus oro uosto skatinimo modelį siekiant optimizuoti oro uosto veiklą. Projekto metu bus atliekamas Keleivių terminalo, 2 įlaipinimo bokštelių 2 galerijų (jungiančių keleivių įlaipinimo tiltą ir išvykimo salę), ir dalies išvykimo salės rekonstravimas. Bus rekonstruota apie 370 m2 keleivių terminalo patalpų ir įrengta apie 290 m2 naujų. Taip pat bus įsigyta aviacijos saugumo įranga – vienos krypties praėjimo duris (viso 4 vnt.). Tai leis optimizuoti keleivių srautų judėjimą, įdiegti vienos patikros koncepciją, užtikrinti, kad nepatikrinti asmenys nepatektų į riboto patekimo zoną, sutrumpinti jungiamųjų skrydžių keleivių persėdimo laiką nuo 40 iki 20 minučių, atvykstančių ir išvykstančių iš Europos Sąjungos oro uostų ir kitų oro uostų keleivių srautus nukreipti į sterilią zoną.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas
Kvietimo numerisVP2-5.3-SM-01-V-01
Paraiškos kodasVP2-5.3-SM-01-V-01-019
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-01-22
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-01-23
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą