Kompiuterizuoto asmenybės ir kognityvinių veiksnių įvertinimo sistemos sudarymas bei pritaikymas Lietuvos gyventojų saugiam bei rizikingam vairavimo elgesiui numatyti (PSIRIVA-VS)

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-07-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
286 633,23 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Avaringumas Lietuvoje yra vienas didžiausių Europoje. Nors 2008-2009 m. buvo stebimas ryškesnis eismo įvykių sumažėjimas, 2012 m. sausį eismo įvykiuose žuvo 14 asmenų daugiau negu praėjusiais metais per tą patį laikotarpį. Eismo įvykių statistikos svyravimai rodo, kad avaringumo priežastys Lietuvoje nėra išsiaiškintos, o prevencinės priemonės vienpusiškos ir nepakankamos. Projektu siekiama prisidėti prie eismo saugumo problemų sprendimo, tyrinėjant ir visybiškai vertinant psichologinius vairavimo ypatumus, skatinant tyrėjų kompetencijos tobulinimą. Projekto tikslas - sudaryti kompiuterizuotą asmenybės ir kognityvinių rodiklių įvertinimo sistemą ir patikrinti jos galimybes numatyti saugų ir rizikingą Lietuvos gyventojų vairavimą. Tokią sistemą galima būtų naudoti tolimesniems tyrimams, vairuotojų gebėjimų ir vairavimo stiliaus vertinimui objektyvizuoti, diegti besimokančiųjų vairuoti mokymo procese bei pastoviam vairuojančių asmenų monitoringui. Projekto pridėtinė vertė: Tarptautiniu mastu projekto rezultatai prisidės prie gilesnio rizikingo vairavimo fenomeno supratimo tarpkultūriniu aspektu, paskatins tarptautinę komunikaciją tarp vairuotojų gebėjimų vertinimo sistemas rengiančių institucijų bei Lietuvos mokslininkų ar verslo institucijų. Nacionaliniu mastu rezultatai įneš įžvalgų, kaip galima tobulinti vairuotojų rengimą, objektyvizuoti vairavimo gebėjimų vertinimą, sudarys prielaidas tarptautiniu mastu pripažintos vertinimo sistemos įdiegimui vairuotojų mokymo ir elgesio korekcijos procese, pasiūlys inovatyvias kryptis eismo įvykių prevencijai, prisidės prie nacionalinės eismo saugumo strategijos kūrimo, paskatins transporto psichologijos tyrimų ir problemų sprendimo proveržį Lietuvoje. Esminis šio projekto rezultatas – kompiuterizuota vairuotojų psichologinio pasirengimo saugiai vairuoti įvertinimo sistema – yra fizinis, praktikoje taikytinas produktas, kas retai sukuriama socialiniuose moksluose.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)
Kvietimo numerisVP1-3.1-ŠMM-07-K-03
Paraiškos kodasVP1-3.1-ŠMM-07-K-03-003
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-01-14
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2013-03-12
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto

<< Grįžti į paieškos formą