Visuomenės sveikos gyvensenos, rekreacijos, kūno kultūros ir sporto, kaip sveikatingumą skatinančių koncepcijų, principų, strategijų ir taktikų kūrimas tarpdalykinių komunikacijų kontekste

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-07-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
289 620,02 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Pagrindinis projekto tikslas – skirtingų mokslų sričių ir krypčių atstovų tyrimų duomenų pagrindu kurti modelius Lietuvos visuomenės sveikos gyvensenos, rekreacijos, kūno kultūros ir sporto, kaip pagrindinių visuomenės sveikatingumą skatinančių veiksnių, efektyvaus sąveikavimo koncepcijoms, principams, strategijoms ir taktikoms vertinti ir parinkti. Sukurti algoritmai leis įvertinti Lietuvos visuomenės sveikatingumo, kūno kultūros ir sporto procesų efektyvumą, modeliuoti juos kintančioje aplinkoje, įvertinant žinomų ir nežinomų veiksnių įtaką jų efektyvumui skirtinguose lygmenyse, leis sudaryti pagrįstas, efektyvias šios sistemos veikimo schemas, jos kontrolės ir korekcijos įrankius. Atlikti darbai suteiks prielaidas Lietuvoje vykdomų sveikatingumo, rekreacijos, kūno kultūros ir sporto priemonių konsolidavimui ir optimizavimui. Panašaus pobūdžio darbų Lietuvoje atlikta nebuvo. Projekto uždaviniai: 1. Sukurti Lietuvos visuomenės sveikatingumo, rekreacijos, kūno kultūros ir sporto plėtros koncepcijų, principų, strategijų ir taktikų kūrimo algoritmus taikant naujausias tyrimų metodikas. 2. Įvertinti sukurtų algoritmų funkcionavimo efektyvumą sumodeliuotoje aplinkoje, imituojančioje dinaminę Lietuvos ekonominę ir socialinę erdvę. 3. Parengti rekomendacijas vykdomų, rengiamų ir perspektyvinių priemonių skirtų Lietuvos visuomenės sveikatingumo, rekreacijos, kūno kultūros ir sporto plėtros koncepcijų, principų, strategijų ir taktikų rengimui ir vykdymui. 4. Parengti Lietuvos visuomenės sveikatingumo, rekreacijos, kūno kultūros ir sporto strateginių planų optimizavimo ir konsolidavimo algoritmų schemas. 5. Plėtoti tęstinę skirtingų sričių ir krypčių mokslininkų ir kitų tyrėjų bendradarbiavimo ir mokslinių darbų konsolidavimo praktiką, skleisti projekto rezultatus, tyrimo metodus, bendradarbiavimo patirtį ir technologijas.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)
Kvietimo numerisVP1-3.1-ŠMM-07-K-03
Paraiškos kodasVP1-3.1-ŠMM-07-K-03-006
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-01-14
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2013-02-04
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą