Fizinių pratimų bei hipertemijos poveikis jauniems ir pagyvenusio amžiaus žmonėms: motorinio ir kognityvinio nuovargio, raumenų pažeidos, judesių valdymo bei streso ir uždegimo rodiklių kaita ir sąsajos su gyvenimo kokybe

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-07-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Lietuvos sporto universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
289 501,56 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Vykstant senėjimo procesui silpnėja kognityvinės, socialinės, sensorinės ir motorinės funkcijos, o tai sukelia depresiją, demenciją, nuovargį, socialinį pasyvumą ir fizinio darbingumo sumažėjimą (Voelcker-Rehage et al. 2010). Visa tai turi įtakos žmonių gyvenimo kokybei (Depp et al. 2012). Uždegiminių procesų ir streso optimizavimas stimuliuoja protinę ir fizinę sveikatą ir yra vienas iš veiksnių, lemiančių sėkmingą senėjimą (Rosano et al. 2012). Nors teigiama, kad sėkmingo senėjimo determinantai yra fizinis ir socialinis aktyvumas (Depp et al. 2010), vis dar nėra vieningos nuomonės, ar sumažinta reakcija į fizinį krūvį ir hipertermiją yra naudinga sveikatai. Pagrindinis projekto tikslas – nustatyti įvairių fizinių pratimų ir hipertermijos poveikį jaunų (20-25 m) ir pagyvenusio amžiaus vyrų (60-65 m.) motorinio bei kognityvinio nuovargio, raumenų pažeidos, greitų ir tikslių judesių valdymo bei streso ir uždegimo rodiklių kaitos ypatybėms ir jų sąsajoms su gyvenimo kokybe. Tai bus pirmas tyrimas, kuris nagrinės tiesioginius įvairaus amžiaus vyrų raumenų pažeidos rodiklius (bus nagrinėjami pažeidimai raumenų skaidulų lygmenyje) ir juos lygins su centriniu, periferiniu ir kognityvinių funkcijų nuovargio, streso ir uždegimo pasireiškimu. Tikimės, kad gauti rezultatai padės aiškiau pažinti nervų ir raumenų sistemos funkcijos (nuovargis, pažeida, kognityvinės funkcijos, judesių valdymas) ir struktūros (raumenų bioptatas) senėjimo ypatumus. Tai neabejotinai leis geriau suprasti sėkmingo senėjimo determinantus ir numatyti optimalų jų taikymą, planuojant sveiką gyvenseną.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)
Kvietimo numerisVP1-3.1-ŠMM-07-K-03
Paraiškos kodasVP1-3.1-ŠMM-07-K-03-012
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-01-14
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2013-04-10
Naudos ir kokybės vertinimas:Taip, 2013-03-07
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto

<< Grįžti į paieškos formą