Fliuktuacijos sudėtingose sistemose pasižyminčios laipsninėmis laikinėmis koreliacijomis ir laipsniniais skirstiniais

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-07-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
237 227,8 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projekto paskirtis yra spręsti fundamentalius sudėtingų sistemų fizikos uždavinius. Viena iš svarbiausių sudėtingų sistemų savybių, galinčių giliau atskleisti jose vykstančius procesus, yra jose pasireiškiančių fliuktuacijų laipsniniai skirstiniai ir laipsninės laikinės koreliacijos. Šiame projekte sau keliame uždavinį tobulinti matematinius modelius, generuojančius signalus pasižyminčius laipsninėmis laikinėmis koreliacijomis ir laipsniniais skirstiniais, bei šiuos modelius pritaikyti konkrečių sudėtingų kondensuotųjų medžiagų bei socialinių ir ekonominių sistemų aprašymui. Viešindami savo rezultatus tarptautinėje mokslo spaudoje ir konferencijose, sieksime Lietuvoje atliekamų mokslinių tyrimų tarptautinio konkurencingumo bei Lietuvos mokslininkų mobillumo.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)
Kvietimo numerisVP1-3.1-ŠMM-07-K-03
Paraiškos kodasVP1-3.1-ŠMM-07-K-03-013
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-01-14
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2013-04-10
Naudos ir kokybės vertinimas:Taip, 2013-03-06
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą