Keiskis arba mirk: oksidoreduktazių perkonstravimas (CHORD)

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-07-K
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-05-02
Prašoma lėšų suma:
289 578,69 €
Skirtas finansavimas
289 200,75 €
Iš jo ES dalis:
289 200,75 €

Šiuolaikinė chemija žengia į ekologiškos gamybos sritį. Norint tai pasiekti reikalingi nauji instrumentai – efektyvūs fermentai (biokatalizatoriai), tarp jų oksigenazės. Heterociklus atakuojančios oksigenazės, dėl nepakankamų žinių apie jų įvairovę ar struktūrą, tinkamų mutantų konstravimo ir atrankos būdų trūkumo, baltymų komercinio neprieinamumo, dar nėra plačiai taikomos. CHORD projekto tikslas – naujų oksidoreduktazių, tinkamų cheminei sintezei, kūrimas, konstravimas ir panaudojimas regioselektyviam piridino žiedo hidroksilinimui. Panaudojant originalią metodų kombinaciją bus sukurta naujų biokatalizatorių (oksidoreduktazių) įrankinių, tinkamų žaliajai chemijai, konstravimo platforma, kurios taikomumas bus patikrintas sintetinant nukleotidų ir nukleozidų analogus. CHORD – tarpdisciplininis projektas, kuris sudarys sąlygas tobulėti jo vykdytojams labai svarbioje biotechnologijų srityje – biokatalizėje, o ateityje sukauptas žinias panaudoti šios srities specialistų rengimui. CHORD projekto pagrindiniai tyrimo objektai – tai N-heterociklus atakuojančios oksigenazės, kurios bus keičiamos tikslinės evoliucijos in vitro būdais. Numatytos trys pagrindinės fundamentinių tyrimų kryptys, konstruojant naujus biokatalizatorius: hibridinių baltymų konstravimas, suliejant kelis katalizinius aktyvumus į vieną baltymą; tikslinis baltymų keitimas, atsitiktinė ir lokalizuota daugybinė mutagenezė su griežta funkcine atranka, naudojant nenatūralius substratus. Laukiami unikalūs rezultatai: naujos piridino darinius hidroksilinančios mono- ir dioksigenazės; pasižyminčios platesniu substratiniu specifiškumu, nauji fermentų atrankos metodai; nauji hidroksipiridino junginiai. Pasiekus projekte numatytus tikslus atsirastų galimybė stiprinti fundamentinių tyrimų potencialą biokatalizės srityje, didinti ekonominę naudą Lietuvos ir Europos biopramonei bei Lietuvos ir Europos konkurencingumą, vystant Europos Darniosios chemijos platformos programą “The vision for 2025 and beyond”.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)
Kvietimo numerisVP1-3.1-ŠMM-07-K-03
Paraiškos kodasVP1-3.1-ŠMM-07-K-03-015
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-01-14
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-04-08
Naudos ir kokybės vertinimas:Taip, 2013-03-07
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą