Gerovės ekonomikos daugiafaktorinės transformacijos darniai visuomenei ir konkurencingai valstybei plėtoti

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-07-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
270 731,87 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Vykstant daugiafaktorinėms gerovės ekonomikos transformacijoms yra būtina išlaikyti galimai aukštus ekonomikos augimo tempus, atitinkamą sektorių struktūrą, šalies konkurencingumą lemiančius veiksnius, sukurti ir pritaikyti pokyčiams adekvačius globalius konkuravimo dėl gerovės metodus, gerovės ekonomikos finansavimo modelius ir mechanizmus, vadybos sistemų vystymosi kryptis ir scenarijus, socialiai atsakingo marketingo koncepcijas, todėl įgyvendinant projektą, siekiama socialinių mokslų pagalba rasti priimtinus problemos "kaip plėtoti darnią visuomenę ir konkurencingą valstybę gerovės ekonomikos daugiafaktorinės transformacijos kontekste?" sprendimus. Mokslo tyrimo tikslas: ištirti daugiafaktorinių gerovės ekonomikos transformacijų įtaką darnios visuomenės ir konkurencingos valstybės plėtotei.Tyrimo objektas: daugiafaktorinės gerovės ekonomikos transformacijos. Projekto įgyvendinimui suburta kvalifikuotų 23 mokslo darbuotojų komanda, atstovaujanti tris pagrindines kryptis: ekonomiką, finansus bei vadybą. Ekonomikos krypties atstovai analizuos temą "Ekonomikos transformacijos ir globalinė konkurencija dėl gerovės", vadybos krypties atstovai analizuos temą "Gerovės ekonomikos pokyčių įtaka vadybos sistemų vystymuisi", finansų krypties atstovai analizuos temą "Gerovės ekonomikos fonansavimo prielaidos, modeliai, mechanizmai". Mokslo tyrimų vykdymui infrastruktūrą bei kitas reikiamas priemones suteiks priimančioji institucija - Vytauto Didžiojo universitetas.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)
Kvietimo numerisVP1-3.1-ŠMM-07-K-03
Paraiškos kodasVP1-3.1-ŠMM-07-K-03-017
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-01-14
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2013-03-12
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto

<< Grįžti į paieškos formą