Partinis patronažas ir valstybės valdymo politizacija Lietuvoje ir kitose Rytų ir Vidurio Europos šalyse: priežastys, mastai, skverbtis

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-07-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
175 180,72 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projekto pagrindinis tikslas yra nustatyti partinio patronažo ir valstybės valdymo politizacijos priežastis, mastą ir skverbtį Lietuvoje bei kitose Rytų ir Vidurio Europos (RVE) šalyse. Formuluojami du uždaviniai: (1) įvertinti partinio patronažo ir valstybės valdymo politizacijos mastą ir skverbtį RVE šalyse ir taikant kokybinę lyginamąją analizę paaiškinti šio regiono šalių panašumus ir skirtumus bei (2) atlikti išsamią partinio patronažo ir valstybės valdymo politizacijos dinamikos ir priežasčių analizę Lietuvoje centriniu ir vietos savivaldos lygmeniu. Partiniam patronažui ir valdymo politizacijai paaiškinti bus nagrinėjama šių veiksnių įtaka: politinių partijų stabilumas ir konkurencija, politinio elito narių požiūris į patronažą, politinių partijų tinklų struktūra, valstybės tarnybos reglamentavimas bei teisinių nuostatų įgyvendinimo užtikrinimas. Analizė bus atliekama trimis skirtingais lygmenimis: RVE šalių lygmeniu, centriniu valdymo ir vietos savivaldos lygmeniu Lietuvoje. Pagrindiniai šio projekto rezultatai bus šie: monografija, keturi moksliniai straipsniai, baigiamasis projekto seminaras ir trys pranešimai tarptautinėse bei nacionalinėse konferencijose. Projektas bus išskirtinis savo tarpdiscipliniškumu, novatorišku analizės pagrindu, lyginamąja analize, mišria tyrimo metodika bei praktinėmis rekomendacijomis. Partinio patronažo bei valdymo politizacijos mastą ir skverbtį bus siekiama nustatyti ir paaiškinti taikant šių kiekybinių ir kokybinių tyrimo metodų derinį: turimos informacijos analizė, statistinių duomenų rinkimas ir analizė, ekspertų apklausa, interviu, atvejo studija, kokybinė lyginamoji analizė, lyginamoji savivaldybių analizė.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)
Kvietimo numerisVP1-3.1-ŠMM-07-K-03
Paraiškos kodasVP1-3.1-ŠMM-07-K-03-018
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-01-14
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2013-03-12
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą