Muzika kaip rezistencinė ir politinė praktika: lietuvių muzikos ideologinio matmens analizė nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-07-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Kauno technologijos universitetas (KTU)
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
140 704 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Šiuo tyrimu siekiama pateikti muzikologinę ir tarpdisciplininę lietuvių muzikos protesto bei rezistencijos repertuaro istorijos, raiškos ir sociopolitinės svarbos analizę. Atsižvelgiant į muzikos reikšmingumą Lietuvai siekiant nepriklausomybės (protesto dainos, „Dainuojanti revoliucija“, lietuvių muzikų ir muzikologų kaip intelektinių figūrų svarba ir kt.), šio projekto tikslas – atkreipti į šias temas akademinių sluoksnių ir visuomenės dėmesį. To bus siekiama pasiūlant išsamų aprašymą, naujus teorinius įrankius, tarpdisciplininį požiūrį (aprėpiant skirtingas muzikologijos kryptis, kultūros tyrimus, semiotiką ir diskurso analizę) ir komparatyvinius tyrimus (palyginant Lietuvos ir kitų šalių/kultūrų problematiką). Projektas reikšmingas, inovatyvus ir svarbus Lietuvos kultūrinei bendruomenei, nes: 1) pateiks naują metodologinę ir teorinę sistemą politiniam/ideologiniam muzikos repertuarui analizuoti; 2) istoriškai apžvelgs šį repertuarą tarptautiniame kontekste; 3) aprašys tiksliai fokusuotą analitinę šio repertuaro (visų muzikos stilių) istoriją Lietuvos kontekste; 4) aprėps gausius praktinius atvejus nuo konkrečių kūrinių/autorių iki bendros socialinės šio pobūdžio muzikos kūrybos ir vartosenos dinamikos; 5) prisidės prie Lietuvos akademinių tyrimų plėtros šalies viduje ir tarptautiniame kontekste, suteikiant projektui svarų tarptautinį profilį bei sukuriant Lietuvoje itin trūkstamą akademinę sociomuzikologijos ir populiariosios muzikos studijų tradiciją; 1–3 punktai Lietuvos muzikologijoje yra visiškos naujovės, 4 punktas – mėgintas iš dalies. 5 punktas svariai praturtins šalies akademinę terpę.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)
Kvietimo numerisVP1-3.1-ŠMM-07-K-03
Paraiškos kodasVP1-3.1-ŠMM-07-K-03-020
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-01-14
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2013-03-12
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto

<< Grįžti į paieškos formą