Mokinių dvasingumo kaip dorovinės kultūros pagrindo ugdymas mokantis muzikos (tyrimai Lietuvoje ir Suomijoje)

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-07-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Lietuvos edukologijos universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
172 879,04 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Teoriniu tyrimu ir pedagoginiu eksperimentu tikimasi įrodyti, kad kryptingai naudojant muzikos kūrinius ryšyje su ugdytojų dvasine raiška ir sociokultūros vertybėmis galima sėkmingiau spręsti asmens dvasinės brandos, dorovinės kultūros, tautinio, pilietinio ugdymo uždavinius. Ugdant dvasingumą tobula muzika galime tikėtis teigiamų dorovinės kultūros poslinkių.Muzikos edukacijoje tikslinga remtis idealistinio realizmo ugdyme kryptimi. Jos taikymas meninio, dvasinio, dorovinio ugdymo sąlygomis atitinka aukštojo klasikinio ir šiuolaikinio meno dvasinę, etinę prigimtį bei asmenybės humanistinio ugdymo poreikius. TyrimoTIKSLAS - sukurti, teoriškai pagrįsti ir ugdymo realybėje patikrinti dvasingumo kaip dorovinės kultūros ugdymo muzika koncepciją. Projekto metu bus siekiama kuo plačiau paskleisti tyrimų rezultatus švietimo pagalbos specialistų ir tėvų bendruomenėse. Bus rengiami autoriniai mokymai, kuriuose praktikams i6samiai pateikiama dvasingumu grindžiamo dorovinio muzikinio ugdymo esmė ir parengtos metodinės rekomendacijos. Dalyviai bus skatinami dalintis įgyta patirtimi savo ugdymo įstaigose. Šio tyrmo rezultatų analizė ir sukurtas instrumentas kartu su metodinėmis rekomendacijomis, padės skatinti ir tobulinti kokybišką ir vaiko poreikius atitinkantį muzikinį ugdymą tiek mokyklinio ugdymo institucijose, tiek šeimose. Projekto metu sukomponuotas udgymo modelis bei metodinės priemonės galės būti naudojamos Lietuvos ugdymo įstaigose, taip pat ir kitose šalyse, be to daug prisidės prie lavinimo mokslų srities plėtojimo tarptautiniu mastu. Projekto metu parengta monografija bus skirta mokslininkams ir praktikams. Ja galės naudotis aukštojo mokslo institucijos ankstyvosios vaiko raidos specialistų rengimui.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)
Kvietimo numerisVP1-3.1-ŠMM-07-K-03
Paraiškos kodasVP1-3.1-ŠMM-07-K-03-022
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-01-14
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2013-03-12
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą