Miestų regionų plėtra ir teritoriniai tapatumai post sovietinėje Lietuvoje (Urbreg)

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-07-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Lietuvos socialinių tyrimų centras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
151 689,49 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Šio tyrimo objektas – augantys Lietuvos miestų regionai ir kintantys jų gyventojų teritoriniai tapatumai. Dažniausiai miestų regionai užima žymiai didesnes teritorijas nei savivaldybės, bet faktinės jų ribos ir gyventojų struktūra nežinomos. Šie regionai yra yra vienos „karščiausių“ erdvinių transformacijų zonų, gyventojų teritorinio persiskirstymo proceso mazgai. Miestas tampa sudėtinga teritorine tapatybių sistema. Ši postsovietinė teritorijų ir teritorinių tapatybių transformacija yra mažai pažinti procesai, tačiau jie daro didelę įtaką žmonių gerovei ir erdviniam jų elgesiui.Bus tiriami 6 tokies miestų regionai Lietuvoje. Detalūs lauko tyrimai bus vykdomi 3 didžiuosiuose miestuose, kurie vykdo svarbiausias regioninių centrų ir šalies vartų funkcijas, turi augimo potencialą ir yra didžiausi žmonių perskirstymo „mazgai“. Bus kartografuojamos Lietuvos miestų regionų ir jų dalių ribos. Formuojamos išvados. Rezultatai paviešinti monografijoje, straipsniuose, konferencijose. Projektas apima dviejų tarpusavyje susijusių reiškinių tyrimus: 1. Miestų regionų erdvinės struktūros analizė bus paremta ankstesniuose autorių tyrimuose išbandyta metodika bei užsienio autorių patirtimi. Pagrindinė užduotis - nustatyti apytikres 6 miestų regionų užimamas teritorijas ir jų struktūrines dalis. 2. Nustatytuose regionuose bus vykdomas jų gyventojų kaitos ir tapatybinių nuostatų tyrimas. Juo siekiama nustatyti gyventojų migracinę struktūrą bei jų teritorines tapatybes. Sociologinės miestų gyventojų apklausos ir lauko tyrimai 3 didžiųjų Lietuvos miestų plėtros zonose leis tyrėjams betarpiškai susipažinti su situacija ir detalių kokybinių interviu būdu gauti informaciją apie gyventojų nuostatas bei dėl plėtros kylančias problemas. Planuojamų tyrimų kompleksas padės nustatyti faktinę gyventojų sudėtį priemiestinėse seniūnijose, suburbanizacijos ir periurbanizacijos mastus

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)
Kvietimo numerisVP1-3.1-ŠMM-07-K-03
Paraiškos kodasVP1-3.1-ŠMM-07-K-03-023
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-01-14
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2013-03-12
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą