"Išsamus biožymenų raiškos intranavikinio heterogeniškumo įvertinimas skaitmeninės imunohistochemijos vaizdo analizės būdu", (toliau - HETEROGEN).

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-07-K
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-05-02
Prašoma lėšų suma:
264 739,22 €
Skirtas finansavimas
264 739,22 €
Iš jo ES dalis:
264 739,22 €

Molekuliniai vėžio tyrimai atskleidė reikšmingą intranavikinę ląstelių populiacijų įvairovę. Be jos įvertinimo negalima sukurti patikimų vėžio prognostinių/prediktyvinių žymenų sistemų, reikalingų individualizuotai terapijai. Imunohistocheminiai (IHC) žymenys plačiai taikomi vėžio patologijos tyrimuose ir leidžia analizuoti erdvinius intranavikinės jų raiškos aspektus, tačiau jų vizualus pusiau kiekybinis vertinimas nėra pakankamas pokyčiams objektyvizuoti. Vis plačiau taikomos skaitmeninės analizės sistemos, įgalinančios tikslesnį ir kiekybinį, tačiau kol kas paskelbti tik pavieniai bandymai įvertinti ir erdvinį žymenų raiškos pasiskirstymą naviko audinyje. Siūloma sukurti ir pritaikyti metodologiją ląstelių IHC heterogeniškumui vėžio audinyje įvertinti. Metodologijos pagrindu bus sukurta ir validuota programinė įranga bei procedūros išsamiam skaitmeniniam IHC įvertinimui, apimančiam kiekybinius ir erdvinius IHC raiškos aspektus. Metodologijai kurti bus taikomi alternatyvūs ir vienas kitą papildantys vaizdo tekstūros ir stereologijos matematiniai principai, leidžiantys aptikti ir pamatuoti erdvinius įvykių netolygumus. Atrinkti metodai bus optimizuoti ir validuoti. Sukurta metodologija ir įrankiai bus pritaikyti daugiacentrinei (Vilnius, Caen, Nottingham) krūties vėžio IHC skaitmeninei analizei ir ligos prognostinių modelių tobulinimui, papildant juos audinio heterogeniškumo aspektus. Tyrimo rezultatai leis geriau suprasti ligos biologiją ir kurti klinikinių sprendimų palaikymo sistemas.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)
Kvietimo numerisVP1-3.1-ŠMM-07-K-03
Paraiškos kodasVP1-3.1-ŠMM-07-K-03-051
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-01-14
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-04-08
Naudos ir kokybės vertinimas:Taip, 2013-03-07
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą