Paslaugų sektoriaus įmonių darbuotojų profesinės kompetencijos stiprinimas

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-01-K
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Nsoft"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-07-05
Prašoma lėšų suma:
143 501,8 €
Skirtas finansavimas
140 346,68 €
Iš jo ES dalis:
140 346,68 €

UAB "nSoft" drauge su savo partneriais – smulkiomis laisvalaikio, sporto bei susijusias paslaugas teikiančios įmonės atliko įmonių darbuotojų mokymo poreikių tyrimą. Tyrimas buvo inicijuotas atsižvelgiant į bendros veiklos patirtį bei numatomus vykdyti bendrus projektus. Atliktas tyrimas nustatė šioms įmonėms bendras problemas, kurių sprendimui ir buvo inicijuotas bendras projekto rengimas. Viena pagrindinių smulkių įmonių problemų – nepakankama darbuotojų kvalifikacija sudėtingesnėms paslaugoms teikti. Tai neleidžia įmonėms peržengti mažų įmonių dydžio ribos ir paspartinti plėtrą. Esminiams pokyčiams pasiekti ir buvo inicijuotas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo projektas. Projekte dalyvauja tik mažos įmones, kurias vienija paslaugų sektorius ir santykinai jaunas įmnių amžius, t.y. įmonės yra brendimo stadijoje. Šios įmonės turi po ne daug darbuotojų, kurių kvalifikaciją būtina kelti, todėl joms tai geriausiai daryti drauge, kai galima suformuoti pilnas dalyvių grupes ir gauti geresnes paslaugų kainas. Projekte numatoma vykdyti įmonių specialistų profesinių įgūdžių tobulinimo mokymus taip siekiant padidinti jų profesionalumą ir galimybes teikti aukščiausios kokybės paslaugas. Taip pat bus sprendžiama darbuotojų turimos kvalifikacijos neatitikimo šiuolaikiniams darbo rinkos reikalavimams problemos bei įgyvendinami įmonių strateginiai tikslai plečiant savo veiklą, pritraukiant naujus klientus ir didinant sukuriamą pridėtinę vertę. Projekto metu numatoma apmokyti 85 įmonių grupės darbuotojus. Projekto trukmė - 24 mėnesiai.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse
Kvietimo numerisVP1-1.1-SADM-01-K-02
Paraiškos kodasVP1-1.1-SADM-01-K-02-199
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-04-30
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-04-30
Naudos ir kokybės vertinimas:Taip, 2013-04-30
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą