Neformaliojo švietimo programos, skirtos vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) kvalifikacijos tobulinimui farmacijos srityje, parengimas ir įgyvendinimas Vilniaus universitete

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-04-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-04-25
Prašoma lėšų suma:
130 329,01 €
Skirtas finansavimas
130 329,01 €
Iš jo ES dalis:
130 329,01 €

Lietuvoje iki 2016 m. privaloma perkvalifikuoti esamus farmakotechnikus į vaistininkus: LR Farmacijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. 11-1209-01 numato susiaurinti farmakotechnikų teises nustatant, kad farmakotechnikas galės dirbti tik kontroliuojamas vaistininko, ir kad vaistininkas galės kontroliuoti ne daugiau negu 3 farmakotechnikus. Farmakotechnikai yra suinteresuoti iki įstatyme nustatyto termino įgyti vaistininko profesinę kvalifikaciją. Šiuo metu tik vienintelis LSMU gali išduoti vaistininko diplomą ir suteikti farmacijos magistro laipsnį. Kadangi didžiausias poreikis perkvalifikuoti farmakotechnikus yra Vilniuje, siekiama įgyvendinti projektą, kurio metu VU bus sukurta neformaliojo švietimo programa (jos pagrindu vėliau bus sukurta 200 kreditų formaliojo švietimo programa), orientuota į farmakotechnikus ir skirta vaistininko profesinei kvalifikacijai gauti, bei naujos programos pagrindu pradėti perkvalifikuoti projekto partnerių specialistai. Projekto metu bus vykdomas neformalus švietimas, studijų metu farmakotechnikai išklausys perkvalifikavimo modulius (90 kreditų). Šie kreditai vėliau bus užskaitomi kaip formaliojo švietimo programos dalis tęsiant mokymus po projekto įgyvendinimo ir siekiant gauti vaistininko kvalifikaciją. Projekto išskirtinumas tas, jog projekto metu įgyvendinti neformaliojo švietimo perkvalifikavimo moduliai po projekto įgyvendinimo bus integruojami į formaliojo švietimo programą. Tai padidins studijų patrauklumą ir prieinamumą partnerių darbuotojams bei mažins perkvalifikavimo sąnaudas. Projekto siektini rezultatai: 70 farmakotechnikų baigs 90 kreditų projekto metu sukurtus perkvalifikavimo modulius, kurie po projekto įgyvendinimo bus užskaityti tęsiant laipsnį suteikiančias studijas bei 8 dėstytojai pakels kvalifikaciją.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-04-V-06
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-04-V-06-017
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-03-08
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-03-08
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą