Profesinio rengimo aplinkos gerinimas ir modulinio mokymo bazės kūrimas

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-13-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Alytaus dailiųjų amatų mokykla
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-07-02
Prašoma lėšų suma:
130 329,01 €
Skirtas finansavimas
130 329,01 €
Iš jo ES dalis:
110 779,66 €

Alytaus dailiųjų amatų mokykla - vienintelė Lietuvoje profesinė mokykla, ruošianti tradicinių amatų gamintojus. Nors mokykla nėra didelė, o joje mokosi tik apie 180 mokinių, šios mokyklos išsaugojimas yra nepaprastai svarbus: juk iš esmės kalbame apie savo kultūros išsaugojimą, savo tradicijų gaivinimą ir perdavimą ateities kartoms. Nors kultūrinis aspektas čia yra vienas svarbiausių, kitas (ne mažiau svarbus) - mokinių ruošimas darbo rinkai. Siekdami kaip įmanoma geriau mokinius paruošti darbo rinkai, norime atnaujinti savo turimą techninę bazę, ir taip padėti mokiniams lavinti kiek įmanoma daugiau įgūdžių, reikalingų profesinėje veikloje. Projekto tikslinė grupė - tai trijų populiariausių mokykloje specialybių mokiniai: būsimieji juvelyrai, keramikai ir medžio drožėjai. Šio projekto tikslas - gerinti mokinių pasirengimą praktinei veiklai ir sudaryti sąlygas mokytojams nuolat tobulinti kvalifikaciją – plėtoti specialistų profesiniam ir technologiniam mokymui reikalingą infrastruktūrą. Būdami vieninteliai tokie visoje Lietuvoje privalome dėti visas įmanomas pastangas šiai mokyklai išsaugoti: tai ypač svarbu mums, kaipikultūros puoselėtojams, tradicijų saugotojams. Privalome sudaryti sąlygas Lietuvos jaunimui turėti galimybę išmokti tradicinių amatų gamybos meno ir taip prisidėti prie jo išsaugojimo ateities kartoms. Be Europos Sąjungos lėšų tai padaryti būtų sudėtinga: mažai mokyklai sunku pritraukti lėšas. Tuo tarpu įgyvendintas projektas sukurtų nemažą pridėtinę vertę. Visų pirma, mokiniams būtų sudarytos geresnės sąlygos tobulinti savo profesinius įgūdžius. Antra, tai pagerintų mokyklos įvaizdį profesiniu atžvilgiu bei sudarytų sąlygas pritraukti daugiau mokinių. Trečia, ir toliau sėkmingai prisidėtume prie tradicinių amatų išsaugojimo, jų puoselėjimo ir perdavimo ateities kartoms.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-13-V-04
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-13-V-04-021
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-02-21
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-03-05
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Alytaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą