Lietuvos istorijos instituto duomenų saugyklų infrastruktūros atnaujinimas

Paramos priemonė
VP2-1.1-ŠMM-06-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos istorijos institutas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-05-02
Prašoma lėšų suma:
376 506,02 €
Skirtas finansavimas
376 506,02 €
Iš jo ES dalis:
320 030,12 €

Proj. tikslinė grupė - Humanitarinių ir socialinių mokslų srities mokslininkai, tiriantys Lietuvos istorijos ir kultūros paveldą. Jos poreikis – tinkamai apsaugotas LII esantis dokumentiniai istoriniai šaltiniai ir jų prieinamumas moksliniams tyrimams, atnaujinta sena mokslinių tyrimų infrastruktūra - atliktas patalpų remontas, įsigyti šaltinių saugojimo baldai ir įranga. Šiuo metu saugyklose esami inžineriniai tinklai ir įranga neatitinka aplinkos apsaugos ir dokumentinio paveldo saugojimo reikalavimų, todėl istorinių šaltinių būklė nuolat blogėja. Unikalaus paveldo prieinamumas ir naudojimas ribotas. Aktualumas: investuoti ES fondų lėšas verta, nes mokslininkai, vykdydami MTEP veiklas, LII istoriniais šaltiniais naudojasi kaip tyrimų objektais. Dėl nesutvarkytos tyrimų aplinkos moksliniai tyrimai yra apsunkinti. Projektas leis padidinti dokumentų prieinamumą, pagerins tyrimų sąlygas, praplės kultūros paveldo tyrimų lauką naujais duomenimis. Proj. tikslas – gerinti LII mokslinę aplinką, užtikrinti nacionalinių mokslo programų MTTP projektų vykdymui reikalingą ir kokybišką technologinę ir informacinę infrastruktūrą, t.y. įgyti trūkstamą dokumentų saugojimo įrangą, atnaujinti mokslininkų ir tyrėjų darbo vietas. Įgyvendinus proj. bus sukurtos 3 kompiuterizuotos darbo vietos mokslininkams ir tyrėjams renkantiems ir tiriantiems saugyklose laikomus dokumentus, bus sukurta tinkama istorinių šaltinių saugojimo infrastruktūra. Bus atsisakyta esamos dujinės gaisro saugos sistemos su ozono sluoksnį ardančiomis dujomis ir sumontuota nauja, pakeista sena inžinerinė įranga, modernizuota informacinė sistema tyrėjams. Proj. įgyvendinimas ženkliai padidintų saugyklose esamų ir kaupiamų istorijos šaltinių saugumą. Atnaujinta bazė padės plėtoti pradėtus ir būsimus tyrimus HSM srityje, leis išsaugoti turimą dokumentinį paveldą ateities kartoms. Naudos gavėjai – mokslininkai ir plačioji visuomenė, besidominti Lietuvos kultūros paveldu.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymas
Kvietimo numerisVP2-1.1-ŠMM-06-V-01
Paraiškos kodasVP2-1.1-ŠMM-06-V-01-014
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-03-06
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-03-12
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą