Troleibusų kontaktinio tinklo statyba Parodos ir K.Petrausko gatvėse Kauno mieste

Paramos priemonė
VP3-3.3-SM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kauno miesto savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-05-08
Prašoma lėšų suma:
827 805,62 €
Skirtas finansavimas
827 805,62 €
Iš jo ES dalis:
827 805,62 €

Kauno mieste labiausiai oro užterštos miesto dalys – Centro ir Žaliakalnio rajonai, o didžiausias taršos šaltinis - kelių transportas. Siekiant sumažinti transporto keliamą oro taršą šiuose rajonuose, būtina skatinti visuomeninio ekologiško transporto vystymąsi, plėtotii naujo troleibusų kontaktinį tinklo plėtrą. Minėta kontaktinio tinklo plėtra reikalauja didelių investicijų, o pajamos šiuo metu gaunamos iš viešojo transporto bilietų pardavimo nepadengia keleivių vežimo sąnaudų, vežėjų veiklos sąnaudos dalinai dengia savivaldybė. Todėl savivaldybė nepajėgi įgyvendinti numtyto plėtros projekto be ES finansinės paramos. Planuojams projektas prisideda prie Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos 51.5- 51.7,51.10, 51.13, 51.14 punktuose numatytų uždavinių įgyvendinimo bei prie Kauno miesto 2008-2015 metų strateginio plano 3.1.2.2 priemonės "Troleibusų kontaktinio tinklo plėtra" įgyvendinimo. Įgyvendinus projektą K.Petrausko, Parodos ir Vytautos g. bus įrengtas 4,78 km bendro ilgio troleibusų kontaktininis tinklas, sujungiantis Savanorių pr. ir Vytauto pr. esančius kontakininius tinklus, ir tai leis išplėtoti troleibusų maršrutus ir pagerinti viešąjį susisekimą su miesto centru. Projekto finansinė nauda yra neigiama, tačiau yra sukuriama socialinė pridėtinė vertė Kauno miestui ir jo gyventojams. Projekto metu bus padidintas naudojimasis ekologišku viešuoju transportu Kaune, pagerės gyvenamoji aplinka (sumažės oro tarša), tikėtina, kad sumažės kelionių skaičius nuosavais automobiliais į miesto centrą, sumažės gyventojų sergamumas (dėl mažesnės oro taršos), susisiekimas viešuoju transportu taps patogesnis, pagerės eismo sąlygos K.Petrausko, Parodos ir Vytautos g. Tad tikslinga skirti lėšas projekto įgyvendinimui.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra
Kvietimo numerisVP3-3.3-SM-01-V-01
Paraiškos kodasVP3-3.3-SM-01-V-01-010
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-03-20
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-03-20
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto

<< Grįžti į paieškos formą