„Lieknos Vyriausybės“ („Lean Government“) principų sklaida ir jų taikymo Lietuvos viešojo sektoriaus institucijose ir nevyriausybiniame sektoriuje galimybių analizė

Paramos priemonė
VP1-4.1-VRM-08-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-06-18
Prašoma lėšų suma:
144 810,01 €
Skirtas finansavimas
144 810,01 €
Iš jo ES dalis:
123 088,51 €

Lietuvos viešojo sektoriaus veiklos efektyvumo problema kelia vis didesnį dėmesį tiek akademinėje bendruomenėje, tiek NVO sektoriuje. Pripažįstama, kad viešojo administravimo institucijoms trūksta informacijos apie valstybės institucijų procesinį efektyvumą, moderniausias metodikas ir principus, kurie padėtų tobulinti procesus ir taip užtikrinti efektyvų viešųjų finansų naudojimą ir teikiamų paslaugų kokybę. Šios žinios būtinos ir Lietuvos NVO sektoriaus atstovams, kurie, stokodami metodinės informacijos, mažai įsitraukia įgyvendinant viešojo administravimo efektyvumo užtikrinimo priemones.Trūksta kompleksinių tarpsektorinio bendradarbiavimo formų, kurios skatintų konstruktyvų dialogą ir sudarytų prielaidas siekti ilgalaikių pokyčių valstybės valdyme, panaudojant NVO teikiamą grįžtamąjį ryšį. Būtent procesinio viešojo sektoriaus efektyvumo didinimas yra vienos pažangiausių viešojo administravimo efektyvumo didinimo – „Lean Government“ (liet. „Liekna Vyriausybė“) – metodikos tikslas. Projekto "Lean Government LT" tikslas – skatinti valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimą siekiant pagerinti valdžios sektoriaus įgyvendinamą politiką viešojo sektoriaus valdymo srityje taikant „Lieknos Vyriausybės“ principus. Projektas inovatyvus tuo, jog pirmąkart nacionaliniu mastu Lietuvos viešojo sektoriaus institucijose pristatoma pažangi „Lieknos Vyriausybės“ metodika, į procesą lygiaverčio partnerio teisėmis įtraukiant NVO sektorių. Projekto pridėtinė vertė – apjungiamos naujausios vadybos mokslo žinios, geroji užsienio patirtis, perduodama patyrusių užsienio specialistų, nevyriausybinio sektoriaus atstovų kompetencija ir įžvalgos siekiant viešojo sektoriaus valdymo modernizavimo ir viešųjų paslaugų kokybės gerinimo.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė
Kvietimo numerisVP1-4.1-VRM-08-V-01
Paraiškos kodasVP1-4.1-VRM-08-V-01-005
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-05-03
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-05-03
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą