Jaunimas mieste - jaunimas miestui

Paramos priemonė
VP1-4.1-VRM-08-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Asociacija "Jaunimo iniciatyvinė grupė"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-09-02
Prašoma lėšų suma:
72 147,18 €
Skirtas finansavimas
72 144,35 €
Iš jo ES dalis:
61 322,69 €

Jaunimo ir su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų (JNVO) sektoriaus veikla labiausiai ribojama: • nepakankamo nusimanymo apie dabartinę Vilniaus miesto JNVO situaciją; • nepakankamos JNVO skiriamos paramos; • nepakankamo bendradarbiavimo su vietos valdžios institucijomis. Remiantis Lietuvos savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių apklausa (apklausta 90% visų JRK), jaunimo politikos prioritetai pasirenkami iš inercijos, retai atsižvelgiant į JNVO situacijos stebėseną ir poreikių tyrimus. Todėl siūloma sukurti valdžios ir NVO sektorių bendradarbiavimo mechanizmą, kuris: • užtikrintų dialogą tarp valdžios ir NVO sektorių jaunimo politikos srityje; • sukurtų sistemas, užtikrinančias sektorių bendradarbiavimą, naudojant vieno sektoriaus stipriąsias puses kito sektoriaus silpnųjų vietų stiprinimui; • užtikrintų tarpsektorinį patirties dalijimąsi. Projektas yra būtinas siekiant gerinti valdžios sektoriaus įgyvendinamą viešąją politiką jaunimo politikos srityje. Projekto tikslinė grupė – Vilniaus miesto savivaldybės ir Vilniaus miesto NVO tarnautojai, darbuotojai ir savanoriai, veikiantys darbo su jaunimu srityje. Tikslinės grupės poreikiai apima tarpžinybinio bendradarbiavimo užtikrinimą, Vilniaus miesto jaunimo ir JNVO situacijos identifikavimą, bendradarbiavimo tarp savivaldybės įstaigų ir JNVO stiprinimą, darbo su jaunimu srities detalesnį reglamentavimą, papildomą finansavimą, ir JNVO įtraukimą į viešųjų paslaugų (finansuojamų iš savivaldybės biudžeto) teikimą. Įgyvendinus šį projektą, Vilniaus mieste bus teikiamos kokybiškos, jaunimo poreikius atitinkančios paslaugos, bus optimizuotas su jaunimu dirbančių organizacijų tinklas, vykdoma skaidri organizacijų veiklos stebėsena, užtikrinta darbo su jaunimu sistemos plėtra.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė
Kvietimo numerisVP1-4.1-VRM-08-V-01
Paraiškos kodasVP1-4.1-VRM-08-V-01-010
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-04-03
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-04-29
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą