Šiaulių apskrities gestų kalbos vertėjų centro pastato rekonstrukcija

Paramos priemonė
VP3-2.4-SADM-02-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Šiaulių apskrities gestų kalbos vertėjų centras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-06-20
Prašoma lėšų suma:
368 686,28 €
Skirtas finansavimas
420 903,51 €
Iš jo ES dalis:
357 767,98 €

Projekto tikslas – siekti kurčiųjų integracijos į visuomenę ir mažinti jų socialinę atskirtį. Projekto uždavinys - rekonstruoti pastatą ir aprūpinti jį reikiama įranga, pritaikant Centro veiklai. Šiaulių apskrities gestu kalbos vertėjų centras (Centras) įsikūręs 139 kv.m. patalpose pagal panaudos sutartį. Sutarties galiojimo laikas baigiasi 2014-06-01. Patalpos nepritaikytos Centro veiklai. Augant paslaugų poreikiui, jas teikiančių vertėjų skaičius išaugo daugiau kaip du kartus iki 13 etatų, 11 iš jų darbo vietos yra 2 kabinetuose Šiauliuose. Esant tokioms sąlygoms yra sudėtinga užtikrinti individualų klientų priėmimą ir teikiamų paslaugų konfidencialumą, organizuoti gestų kalbos mokymus, naudoti šiuolaikiškas priemones paslaugų teikimui bei kvalifikacijos tobulinimui. Tolesnė Centro plėtra, neišvengiama vadovaujantis Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017 metų priemonių planu, įkuriant dar 2 vertėjų darbo vietas, paslaugų teikimo sąlygas dar labiau pablogins. Centras patikejimo teise perėmė nenaudojamas patalpas, kurias rekonstravus 280 kv. m. plote būtų įrengti 3 kabinetai individualiam klientų priėmimui, taip užtikrinant teikiamų vertimo paslaugų konfidencialumą. Planuojama 10 vietų mokymų salė su reikalinga įranga sudarytų galimybę efektyviai organizuoti vertėjų kvalifikacijos kėlimą darbo vietoje bei gestų kalbos mokymą susidomėjusioms visuomenės narių grupėms. Numatytoje patalpoje taip pat būtų organizuojami susirinkimai, ji būtų pritaikyta dalyvauti video mokymuose bei vaizdo konferencijose, rengiami video įrašai. Centro aptarnaujanoje teritorijoje gyvena per 800 asmenų, turinčių klausos negalią, jie yra pagrindinė projekto tikslinė grupė, per 300 iš jų naudojasi Centro teikiamomis paslaugomis.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.4-SADM-02-V-04
Paraiškos kodasVP3-2.4-SADM-02-V-04-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-02-27
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-04-09
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių miesto

<< Grįžti į paieškos formą