UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau - INVEGA) pavestų funkcijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, vykdymas

Paramos priemonė
VP1-5.1-FM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-05-31
Prašoma lėšų suma:
277 835,38 €
Skirtas finansavimas
531 116,04 €
Iš jo ES dalis:
531 116,04 €

Įgyvendinant projektą „UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ pavestų funkcijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, vykdymas“ bus sudarytos sąlygos INVEGAI tinkamai atlikti Įgyvendinančiosios institucijos f-jas, priskirtas jai LR Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139. Projektu numatoma finansuoti INVEGAI priskirtų f-jų vykdymo išlaidas, numatytas Vykdomų pagal 2007-2013 m. Europos Sąjungos sruktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179. Šis projektas yra būtinas siekiant Lietuvai efektyviai panaudoti ES skiriamas struktūrinės paramos lėšas. Projektas tiesiogiai prisidės prie sėkmingo ES struktūrinės paramos administravimo sistemos funkcionavimo.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Techninė parama žmogiškųjų išteklių veiksmų programos įgyvendinimui
Veiksmų programos prioriteto priemonė:ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas (1.programa)
Kvietimo numerisVP1-5.1-FM-01-V-03
Paraiškos kodasVP1-5.1-FM-01-V-03-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-02-20
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-02-20
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą