Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai priskirtų ES struktūrinės paramos administravimo funkcijų įgyvendinimas

Paramos priemonė
VP2-6.1-FM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-05-01
Prašoma lėšų suma:
91 519,93 €
Skirtas finansavimas
282 630,93 €
Iš jo ES dalis:
282 630,93 €

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. ISAK-224 (Žin., 2012, Nr. 69-3543) Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – MITA) paskirta visuotinės dotacijos valdytoja ir jai pavesta administruoti Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“ (toliau – Visuotinės dotacijos priemonė) visuotinės dotacijos būdu. Projekto tikslas - užtikrinti tinkamą priemonės administravimą. Projekto nauda ir būtinumas - įgyvendinant projektą, bus užtikrinta MITA įgyvendinamos Visuotinės dotacijos priemonės įgyvendinimo kokybė ir veiksmingumas.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Techninė parama ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimui
Veiksmų programos prioriteto priemonė:ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas (2.programa)
Kvietimo numerisVP2-6.1-FM-01-V-02
Paraiškos kodasVP2-6.1-FM-01-V-02-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-02-20
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-02-20
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą