Žmogiškųjų išteklių paklausos prognozavimo ir kvalifikacijų sąsajų su darbo vieta stebėsenos sistemos sukūrimas

Paramos priemonė
VP1-4.3-VRM-02-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-07-11
Prašoma lėšų suma:
318 582,02 €
Skirtas finansavimas
273 242,14 €
Iš jo ES dalis:
232 255,81 €

Šiuo metu Lietuvoje vidutinės trukmės žmogiškųjų išteklių prognozavimas neatliekamas ir tai lemia itin reikšmingos informacijos trūkumą tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose. Todėl kompleksinio prognozavimo ir kvalifikacijų sąsajų su darbo vieta stebėsenos modelio sukūrimas ir naudojimas sudarys galimybes kasmet identifikuoti pagrindinius darbo jėgos pasiūlos ir paklausos neatitikimo darbo rinkoje aspektus bei prognozuoti vidutinės trukmės (5-7 metai) darbo rinkos poreikius pagal Lietuvos profesijų klasifikatoriaus grupes, sektorius ir išsilavinimo lygius. Įgyvendinant projektą sukurtą (apjungus ekonometrinio modeliavimo, kiekybinių ir kokybinių tyrimų bei kitų metodų galimybes) stebėsenos įrankį prižiūrės, administruos jo veiklą ir už įrankio susistemintų duomenų sklaidą bus atsakinga LR Ūkio ministerija, o atliekamų prognozių rezultatai bus naudingi: 1) strateginiam planavimui (naudotojai - įstatymus leidžiančios ir juos įgyvendinančios valdžių atstovai, šalies savivaldybių ir jų įstaigų vadovai, politikai); 2) tikslinių programų rengimui ir darbo rinkos subalansavimui, bei efektyvesniam lėšų, skiriamų švietimui ir darbo rinkos priemonėms, planavimui ir panaudojimui (naudotojai - ministerijų ir jų įstaigų, bei savivaldybių ir jų įstaigų tarnautojai); 3) Lietuvos ūkio plėtrai bei bendradrabiavimui tarp viešojo ir privataus sektorių (darbo rinkos subalansavimo klausimais) ir inovacijoms (naudotojai - tiek valstybės, tiek privataus kapitalo įmonių vadovai-darbdaviai ir aukščiausio lygmens vadybininkai); 4) privataus verslo naujų įmonių kūrimui ir ekonomiškai naudingam apsisprendimui renkantis verslo plėtojimo sritį ar specialybę (naudotojai - kiti suintersuoti asmenys, o ypatingai vidurinių mokyklų absolventai ir jų tėvai).

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Viešųjų politikų reformų skatinimas
Kvietimo numerisVP1-4.3-VRM-02-V-06
Paraiškos kodasVP1-4.3-VRM-02-V-06-002
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-04-29
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-04-30
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą