Techninės dokumentacijos parengimas Šventosios valstybinio jūrų uosto infrastruktūros statybai ir akvatorijos gilinimui

Paramos priemonė
VP2-4.5-SM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-09-24
Prašoma lėšų suma:
1 847 234,85 €
Skirtas finansavimas
1 847 234,85 €
Iš jo ES dalis:
1 847 234,85 €

Šventosios valstybinio jūrų uosto kaip mažųjų ir pramoginių uosto atstatymo tikslas – prisidėti prie Vakarų Lietuvos regiono, Šventosios, kuri taps svarbia Lietuvos turizmo infrastruktūros dalimi, investicinės, turistinės, gyvenamosios aplinkos gerinimo ir užimtumo skatinimo. Remiantis ES rekomendacijomis, Baltijos ir Šiaurės jūrų valstybės turi sudaryti galimybes pramoginiams laivams kas 50 jūrmylių (apie 100 km) pakrantės atstumu pasislėpti nuo audrų. Šiuo metu Lietuva minėtų ES rekomendacijų netenkina, tačiau atstačius Šventosios uostą, šios rekomendacijos būtų įvykdytos. Šventosios uostas bus skirtas plaukiojančioms jachtoms ir mažiesiems kruiziniams laivams, priekrantės žvejybos, pakrančių apsaugos ir Būtingės terminalo saugumą užtikrinantiems laivams. Įgyvendinus projektą bus atlikti parengiamieji darbai ir parengtas Šventosios uosto infrastruktūros (molų, įplaukos kanalo) statybos darbų techninis projektas. Projektas atitinka 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos Ekonomikos augimo veiksmų programos 4-ojo prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ 2-os veiksmų grupės „Transporto tinklas“ 3-ią uždavinį „Regioninės vandens transporto infrastruktūros plėtra“. Projektas atitinka Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos priedo infrastruktūros modernizavimo darbų "Kiti projektai" projektų sąrašą, patvirtintą LR susisiekimo ministro 2008 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3-285 (su vėlesniais pakeitimais) bei Ilgalaikės (iki 2025 m.) Lietuvos transporto plėtros strategijos, patvirtintos LR Vyriausybės 2005-06-23 nutarimu Nr. 692, 60.1 punkte numatytą uždavinį ir/ar 62.7 nurodytą priemonę.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Sąlygų regioninei laivybai gerinimas, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimas
Kvietimo numerisVP2-4.5-SM-01-V-01
Paraiškos kodasVP2-4.5-SM-01-V-01-007
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-05-30
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-06-05
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Palangos miesto

<< Grįžti į paieškos formą